1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

prof. dr hab. inż.
GRZEGORZ ŚWIT
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Świętokrzyskiej

Wydział Budownictwa i Architektury jest częścią Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach będącej jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Posiada ponad 130 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwalającą na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Politechnika Świętokrzyska nawiązuje do tradycji założonej przez Stanisława Staszica w 1816 r. Szkoły Akademiczno-Górniczej, najstarszej uczelni technicznej na ziemiach polskich,  mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Stawiamy na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Prawie połowa z nich już w trakcie studiów znajduje zatrudnienie.

Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna hala i stadion sportowy.  Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, oprócz tego prężnie działający chór akademicki i klub turystyczny nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

Politechnika Świętokrzyska prowadzi studia w ramach pięciu wydziałów:

Kształci około 5 500 studentów na 21 kierunkach i ponad 60 specjalnościach.

Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferując studia I, II i III stopnia.

Bazę lokalową uczelni stanowi, usytuowanych na terenie 22-hektarowego kampusu w centrum miasta, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu
i Biblioteki Głównej, stadion i hala dydaktyczno-sportowa, audytorium na 680 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą między innymi „Klubu pod Krechą”.

Uczelnia oferuje wygodne nowoczesne, o wysokim standardzie mieszkania studenckie. Wszystko w obrębie jednego kampusu, minutę od uczelni.

 

CHCESZ ZBUDOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ

Interesujesz się budownictwem i architekturą, chciałbyś projektować i budować mieszkania, domy, biurowce, drogi, mosty lub lotniska? Chcesz mieć wpływ na tworzenie przestrzeni wokół Ciebie,  a może chciałbyś zostać architektem, konstruktorem  czy inżynierem budownictwa?

Zapraszamy na Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, który pozwala na zdobycie kwalifikacji potrzebnych, aby otrzymać pracę marzeń: Czy warto studiować kierunki techniczne? – odpowiedź może być tylko jedna – warto.

Wydział Budownictwa i Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej wypromował już ponad 11 tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów. Budownictwo i Architektura to najczęściej i najchętniej wybierane kierunki studiów przez absolwentów szkół średnich. Specjaliści w tych dyscyplinach są poszukiwani na rynku pracy, bowiem Polska modernizuje się, przy wsparciu funduszy unijnych. Powstaje wiele budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, dróg i mostów. W ostatnim czasie na Wydziale powstało wiele najnowocześniejszych laboratoriów w zakresie badania materiałów budowlanych, technologii betonu, materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyki obiektów technicznych z wykorzystaniem technik bazujących na analizie BIG DATA oraz procedurach tzw. obiektów inteligentnych samodiagnozujących się. Laboratoria zostały utworzone w ramach realizowanych przez uczelnię programów unijnych. Wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiają wykonywanie badań na światowym poziomie oraz współpracę z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie, m.in.: University of California w Los Angeles, University of Delft, University of Messina, University of Roma, Stanford University, Thuyloi University, Fizyczno-Mechanicznym Instytutem im. G.W. Karpenki we Lwowie i wiele innych.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: budownictwo oraz architektura.

Architektura – Studia dla wymagających i kreatywnych

Projektowanie budynków, czy całych przestrzeni, wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności i precyzji . Dlatego studia architektoniczne są niezwykle wymagające. Obok kompetencji inżynierskich kształtują także uzdolnienia w dziedzinie przestrzennego myślenia, rysunku oraz projektowania nowatorskich rozwiązań różnego rodzaju przestrzeni. Ukończenie architektury to dopiero początek prawdziwych zmagań zawodowych. Dobry architekt to człowiek, który zdobywa kolejne uprawnienia. Wielu architektów otwiera swoje firmy projektowe, inni szukają zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych. Trud włożony w to, aby uzyskać dyplom architekta opłacają się w przyszłości. Po pierwsze nie ma większych trudności ze znalezieniem pracy – rynek potrzebuje młodych architektów, którzy mają świeży pogląd na to, co się tworzy w architekturze. Nasi absolwenci wygrywają niezależne konkursy architektoniczne, np.  Pani Anna Mazur została wybrana najlepszą projektantką pierwszej edycji show „Design Dream” realizowanym przez telewizję POLSAT w 2021 r. To wyróżnienie pokazuje, że doskonale można połączyć   doświadczenie kadry profesorskiej z kreatywnością  innowacyjnych prac młodych pracowników naukowych . Serdecznie zapraszamy do studiowania architektury, ale…..

Budownictwo – to także pewna przyszłość

Studia w zakresie budownictwa to nie tylko nauka w uczelnianych salach wykładowych i laboratoriach. Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk zawodowych. Odpowiednie staże pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, projektowaniu i innych czynnościach zawodowych w największych firmach budowlanych, projektowych i deweloperskich w Polsce i województwie świętokrzyskim pozwalają ubiegać się o odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoby pracujące w zawodach budowlanych praktycznie nigdy nie przestają się uczyć. To zawód, który wymaga stałego odświeżania wiedzy i uzupełniania jej o nowe osiągnięcia nauk technicznych.

Studenci mogą dokonać wyboru spośród pięciu specjalności:

– BIM (modelowanie informacji o budynku)

– technologia i organizacja budownictwa,

– budowa dróg,

– mosty,

– konstrukcje budowlane

To właśnie tutaj kształci się przyszłych inżynierów, odpowiedzialnych za proces projektowania i budowania mieszkań, domów, dróg mostów lub lotnisk. Możliwości podjęcia pracy po ukończeniu tych kierunków są olbrzymie, przede wszystkim praca czeka na projektantów konstrukcji budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru , pracowników badawczo-rozwojowych czy przedstawicieli handlowych branży budowlanej.

Student z pasją

Ale nie samą nauką człowiek żyje. Wydział stwarza studentom szerokie możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. Na kierunku budownictwo działa sześć kół naukowych. W każdym z nim można rozwinąć umiejętności, podwyższyć  kwalifikacje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Studenci architektury zrzeszają się w kole „Arkada”, związanym z konserwacją budowli i obiektów zabytkowych. W ramach działalności koła wyjeżdżają na plenery, gdzie realizują projekty związane z rewitalizacją zabytków, uczestniczą w sympozjach i konferencjach tematycznych. Studenci zainteresowani inżynierią materiałową, a w szczególności technologią betonu, mogą skorzystać z oferty kół naukowych „Aragonit” i „Betonic”. Uczestniczą w projektach badawczych, organizują konferencje,  na których rozmawiają o wynikach prac. Osoby, którym bliższe są konstrukcje budowlane zrzeszają się w kołach „Żelbecik” i „Specmost”. Z kolei koło naukowe „Feniks” jest związane z inżynierią komunikacyjną. Studenci uczestniczą w badaniach ruchu oraz wykonują badania związane z nowoczesnymi technologiami w drogownictwie.

Serdecznie zapraszam na

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej