1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr hab. inż., prof. ZUT
ANNA GŁOWACKA
Dziekan Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

Bardzo serdecznie dziękujemy za wyróżnienie naszego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE 2020-2021. Faktycznie z radością mogę stwierdzić, że zaangażowani jesteśmy w liczne projekty badawcze oraz prace dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Pozwala to nam na prowadzenie szeregu badań oraz wprowadzanie nowych technologii na rynek. Jednymi z głównych zagadnień jakimi zajmują się nasi Pracownicy to: efektywność energetyczna budynków oraz oszczędność energii wbudowanej w strukturę budynków i zasobów naturalnych; innowacyjne mieszanki mineralno – asfaltowe przyjazne dla środowiska stosowane na krajowych inwestycjach drogowo-mostowych; technologia druku 3D kompozytów o matrycy cementowej umożliwiającej wykonanie elementów małej architektury oraz konstrukcji o prostej lub bardzo złożonej formie geometrycznej. Obecnie na Wydziale prowadzone są również dwa projekty Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pierwszy z nich nt. Energia + Technologia = Szkoła + Zawód Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników. Głównym celem projektu jest wdrażanie treści związanych z systemami energetyki odnawialnej do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i tym samym motywowanie uczniów do podejmowania kariery w zawodach technicznych STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Drugi projekt to: MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin. Głównym celem tego projektu jest przygotowanie formalnego (w rozumieniu prawa lokalnego) oraz społecznego podłoża do przeprowadzenia transformacji energetycznej na terenie Wysp Uznam i Wolin, znajdujących się na polsko-niemieckim pograniczu. Projekt przewiduje również działania na rzecz podnoszenia świadomości interesariuszy projektu w zakresie potrzeb działań na rzecz przemiany energetycznej z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu. Badania prowadzone na Wydziale w ramach projektów wpisują się w gospodarkę o zrównoważonym rozwoju oraz zbliżoną do zero waste. Studenci Wydziału chętnie biorą udział w pracach prowadzonych na wydziale i współpracują z Pracownikami badawczo-dydaktycznymi w ramach kół naukowych i podczas pisania prac dyplomowych. Jestem niezmiernie dumna z naszych studentów, widząc jak podejmują wyzwania badawcze, zgłaszając swoje prace na ogólnopolskie i regionalne konkursy. Radość jest jeszcze większa, gdy uzyskują oni nagrody albo wyróżnienia. Jest to nie tylko wyróżnienie dla ich pracy, ale i dla naszego Wydziału, a tym samym kadry naukowo-dydaktycznej. Ostatnio w Konkursie dla Młodych Inżynierów wśród finalistów znalazła się nasza absolwentka mgr inż. Justyna Nowak. Studenci z chęcią uczestniczą także w Ogólnopolskich Sesjach Kół Naukowych czy różnych innych konkursach organizowanych przez Uczelnie w całej Polsce. Wspierani przez opiekunów wygrywają lub uzyskują wyróżnienia – to duży sukces na początku ich kariery inżynierskiej. Mam nadzieję, że dla kolejnych roczników będzie to świetna okazja do rozwoju czy nawiązywania licznych kontaktów, a przede wszystkim niech będzie dla nich impulsem i zachętą, że watro sięgać wyżej. Jeśli chcecie zapoznać się z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie zapraszam na naszą stronę internetową www.wbiis.zut.edu.pl albo prężnie działającego Wydziałowego FB.