Home RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA I MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
I MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
0

I MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

I MIEJSCE
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GOSPODARKI ZASOBAMI
AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

prof. dr hab. inż.
MAREK CAŁA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
i Gospodarki Zasobami
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie

Jest to trudne zadanie i duża odpowiedzialność. Wybór kierunku studiów jest wkroczeniem w kolejny etap rozwoju osobistego i przygotowania zawodowego. Dlatego też, warto powiedzieć kilka słów na temat charakterystyki absolwenta Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia „inżynier” oraz jego cech. W różnych krajach pojęciu inżynier przypisywano rozbieżne znaczenia. Dla przykładu we Francji „inżynier” to pierwotnie „konstruktor machin wojennych”, później „osoba mająca wiedzę z określonego zakresu techniki”, w Wielkiej Brytanii – „osoba wykształcona dokonującą praktycznych odkryć z zakresu techniki”, w Grecji słowo „technikós” oznaczało – „biegły, działający na określonych zasadach”, a słowo „techne”- „sztukę, umiejętność, kunszt”, czyli określenia, które w czasach dawnych były związane z wytworami rzemiosła. W języku łacińskim słowem „ingenium” pięknie opisano cechy umysłu jakie powinien posiadać dobry inżynier: człowiek myślący, inteligentny, utalentowany, zdolny, bystry, pomysłowy. Ponadto współcześnie ważne są też takie cechy jak: innowacyjny, samodzielny, kreatywny, rzetelny, sumienny, dokładny, wykształcony, o dużej wiedzy praktycznej, nauczony myśleć po inżyniersku. Od początku istnienia uczelni, profesorowie i wykładowcy starają się wpoić studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH opisane powyżej zasady, a także jeszcze jedną, dodatkową, ale bardzo ważną, że inżynier to nie tylko potrzebny zawód, ale także powołanie.

Analizowanie, projektowanie, wznoszenie oraz utrzymanie wszelkich budowli, jak i ich elementów składowych wymaga wiedzy, praktycznych umiejętności, a także pasji. Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami kładziemy duży nacisk na twórczą odwagę i kreatywność, które obok wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalają przekuć wyobraźnię w rzeczywiste formy. Kreatywni inżynierowie to tacy, którzy kształtują oraz zmieniają świat i to właśnie takich adeptów nauk technicznych kształcimy na Wydziale. Nasza kadra posiada umiejętności kultywowania i motywowania do rozwijania swojej pomysłowości. Nasi studenci już podczas studiów zdobywają nagrody w renomowanych konkursach, dzięki czemu aplikując u swojego przyszłego pracodawcy mogą mu pokazać zrealizowane projekty, czym demonstrują swoje umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy. Aplikacyjność jest kluczem dla ich oraz naszej przyszłości.

Konstruując mocne fundamenty do budowania lepszej przyszłości kierujemy się dalekowzrocznością. Nasza baza laboratoryjna ciągle się rozwija w oparciu o aktualne i innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy wydziałem prestiżowej uczelni cieszącej się dużym zaufaniem. Od początku, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie odznaczała się wysokiej klasy wiedzą praktyczną. Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami mają możliwość nauki w laboratoriach wyposażonych w urządzenia pozwalające na badania najnowocześniejszych technologii. Jednym z ostatnich przedsięwzięć było stworzenie laboratorium tomografii komputerowej. Tomograf komputerowy służy społeczności Wydziału i jako jedyny w Polsce jest wyposażony w maszynę wytrzymałościową. Urządzenie ma zastosowanie do analizy wewnętrznej struktury materiałów budowlanych oraz utworów geologicznych. Sprzęt daje unikatową rozdzielczość przestrzenną na szerokiej gamie skanowanych materiałów – od małych próbek biologicznych poprzez duże elementy wykonane z metalu, betonu czy drewna. Zainstalowane oprogramowanie pozwala prowadzić pomiary nawet najtrudniej dostępnych powierzchni komponentu. Daje to szerokie możliwości m.in. w zakresie analizy porowatości danych materiałów czy wielkości i przekrojów defektów. Przeprowadzenie wirtualnych testów obciążeniowych oraz wytrzymałościowych pozwala oceniać np. wpływ nieciągłości badanego materiału. Dzięki możliwościom, jakie stwarza tego typu aparatura badawcza nasi absolwenci poznają znaczenie komponentów, które później pozwolą im na konstruowanie niezawodnych rozwiązań. Na AGH jest ponad 650 laboratoriów, które w większości są do dyspozycji studentów i które pozwalają im na zdobywanie wysokiej klasy wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Oczekując od młodych adeptów ewolucji w renomowanych ekspertów, sami musimy być niezawodni. Właśnie na studiach czerpią wzorce, na których opierają swoją karierę zawodową w wielu branżach. Ciągły rozwój i samodoskonalenie to kierunek, który im wskazujemy. Wydział, którego mam zaszczyt być Dziekanem, dzięki swojej długiej tradycji wykształcił najwięcej absolwentów na AGH. Wielu z nich wraca jako nasi partnerzy czy przyjaciele z branży. Sposób, w jaki kształcimy i kształtujemy ekspertów tworzy silną, wspierającą się społeczność, która chętnie ze sobą współpracuje. W jedności siła, to jest wartość, która nam przyświeca. Poczucie przynależności i wsparcia jest budowane dzięki staraniom kadry dydaktycznej oraz badawczej naszego Wydziału. Relacja profesor-student nie kończy się wraz z końcem zajęć. Wspólnie poszukujemy rozwiązań oraz wspólnie je realizujemy, dlatego też studenckie koła naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami łączą pasję z odkrywaniem nowych możliwości.

Studenci uczestniczą w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu nowych rozwiązań, które na co dzień doskonalą nasz świat. Praca ramię w ramię naszego środowiska akademickiego z przemysłem jest dodatkowym atutem dywersyfikującym perspektywy, jakie daje nasz wydział. Już na etapie studiów młodzież poznaje realia środowiska zawodowego, a te doświadczenia mają wpływ na ich przyszłość. Efekty w ten sposób prowadzonej edukacji odzwierciedlają badania wykonane w 2020 roku:

  • 90,9 %-absolwentów Wydziału z rocznika 2019 do 6 miesięcy po obronie znalazło zatrudnienie
  • 65,4% – absolwentów Wydziału z rocznika 2019 znalazło pracę w już trakcie studiów
  • średnio 3 propozycje zatrudnienia otrzymało 55% pracujących absolwentów Wydziału.

W oparciu o współpracę z przedstawicielami sektora prywatnego poszukujemy i definiujemy przyszłe zapotrzebowania kadrowe i kwalifikacyjne młodej kadry. Dzięki ścisłej współpracy z branżą jesteśmy w stanie dopracowywać ofertę edukacyjną, która jest aktualna i perspektywiczna. Ranking jakim jest „TOP 10 FOR THE FUTURE 2020-2021” pokazuje, iż obrana droga rozwoju Wydziału jest słuszna, a włożony wysiłek w dążenie do celu jest wynagradzany. Zdecydowanie będziemy podążać tą drogą, co też obiecuję przyszłym inżynierom oraz ich pracodawcom.

Sukces AGH mierzymy skalą osiągnięć pracowników, studentów
i absolwentów

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie po raz piaty z rzędu uplasowała się na I miejscu w rankingu szkół wyższych mierzonym liczbą absolwentów z majątkiem przekraczającym 100 milionów euro. Według zestawienia AGH wykształciła 11 absolwentów milionerów. O wysokiej pozycji uczelni świadczą również wyniki w rankingu „Perspektyw”, gdzie AGH zajęła w tym roku piąte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych. W kategoriach „Potencjał naukowy” oraz „Warunki kształcenia” AGH uplasowała się na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych.

Czynnikiem wyróżniającym AGH są również jej pracownicy i studenci. Ci ostatni to przede wszystkim młodzi konstruktorzy skupieni w kołach naukowych i realizujący ambitne projekty w wielu dyscyplinach. Rocznie kilkadziesiąt projektów studenckich może liczyć na wsparcie ze strony uczelni w postaci Grantu Rektora czy środków projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”. Na ten cel w 2021 roku uczelnia przekazała łącznie blisko dwa miliony złotych.

Kierunkiem rozwoju dla AGH na najbliższe lata jest inżynieria kosmiczna. Już teraz uczelnia realizuje projekt UNIVERSEH – Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości. Akademia Górniczo-Hutnicza tworzy go wspólnie z czterema innymi uczelniami partnerskimi z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji. Jednym z pierwszych przedsięwzięć w projekcie było powołanie w AGH Centrum Technologii Kosmicznych, a następnym zainicjowanie powstanie Sieci Uczelni Kosmicznych, do której będą dołączać kolejne uczelnie, które prowadzą kształcenie i badania w obszarze technologii kosmicznych.

open