Home RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
0

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

0

Ranking TOP 10 FOR THE FUTURE został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

Gratulujemy uczelniom uzdolnionej i ambitnej młodzieży, kierując wyrazy uznania dla dydaktyków, którzy potrafią sprawić, że architektura i budownictwo stanowią dla młodych interesujący zawodowy cel i piękną pasję. Rywalizacja to powód do dumy dla studentów i uczelni, ale zarazem motywacja dla tych, którzy w rankingu Top 10 for the Future znaleźli się na dalszych pozycjach. Dlatego też gratulując Liderom, serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie, również z mniejszych ośrodków, do aktywniejszego udziału w bogatym Programie B4F i do wykorzystania wielu jego inicjatyw, dających szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

Urszula Socha
Dyrektor Biura Realizacji Projektów


TOP 10 FOR THE FUTURE

I Miejsce
AGH im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

II Miejsce
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej

III Miejsce
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 

Wyróżnienia

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa i Architektury i Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

open