Home RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA RANKING TOP 10 WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – EDYCJA 2020-2021
RANKING TOP 10 WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – EDYCJA 2020-2021
0

RANKING TOP 10 WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – EDYCJA 2020-2021

0

Przypominamy, że aktywność Wydziałów Budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych jest punktowana w ciągu całej edycji programu Builder for the Young Engineers 2020-2021. Finał rankingu i ogłoszenie laureatów odbędzie się w maju 2021 roku.

TOP 10 FOR THE FUTURE to ranking aktywności studentów wyższych uczelni technicznych w programie B4F oraz w inicjatywach własnych wydziałów budownictwa i architektury, którym Builder Patronuje.

W rankingu każdy wydział zbiera punkty za:

  • udział studentów w Konkursie dla Młodych Inżynierów,
  • dostanie się do grona laureatów Konkursu dla Młodych Inżynierów,
  • organizację z Builderem Dni Młodego Inżyniera,
  • organizację z Builderem wykładów branżowych,
  • aktywność kół naukowych w wydarzeniach B4F,
  • udział w mini quizach na fb/4youngEngineers,
  • organizację warsztatów BIM,
  • udział studentów w Case Study,
  • udział studentów danego wydziału w wydarzeniach B4F: DMI, warsztatach branżowych oraz BIM,
  • aktywność w inicjatywach własnych wydziałów, którym Builder patronuje.

 

Program Builder for the Future (B4F) stał się przyczynkiem do budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Oparta o aktywność studentów w Dniach Młodego Architekta i Inżyniera, wykłady mistrzów, warsztaty BIM oraz praktykę na placach budów w ramach Case Study, a także udział w konkursach KDMA i KDMI, budzi nasz – organizatorów  – podziw i uznanie. Zarówno dla uczestników Programu, jak i wykładowców, opiekunów, promotorów oraz dziekanów wydziałów budownictwa i architektury, startujących w rywalizacji ww. uczelni. Tym bardziej, że na ostateczną ocenę i pozycję w zestawieniu rzutuje także aktywność w inicjatywach własnych wydziałów, którym Builder patronuje.

Zapraszamy wszystkie uczelnie, również z mniejszych ośrodków, do aktywniejszego udziału w bogatym Programie B4F i do wykorzystania wielu jego inicjatyw, dających szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

Kierunki inżynierskie warto studiować, dobry inżynier jest na rynku pracy zawsze poszukiwany, wykorzystajcie, więc potencjał Programu!

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ubiegłej edycji rankingu:

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

open