1. Home
  2. Bez kategorii
  3. WYNIKI KONKURSU
WYNIKI KONKURSU
0

WYNIKI KONKURSU

0

Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów w zadaniu wspólnym Wyzwanie, które łączy.

W imieniu organizatorów oraz Kapituły składam wielkie gratulacje i uznanie dla młodych projektantów, którzy po raz kolejny dowiedli w konkursie, że architektura oraz budownictwo stanowią dla nich zawodowy cel i pasję.

Młodzi Architekci i Młodzi Inżynierowie. Laureaci edycji 2020/2021 wyłonieni z imponującej grupy kilkuset uczestników!

W starciu pomysłów pokazali autorskie rozwiązania oraz inspiracje, często głębokie przemyślenia i dużą wrażliwość na wskazane problemy współczesnego świata, a nie tylko spojrzenie na własne wyzwania projektowe.

Pragnę podziękować Kapitule: mistrzom architektury oraz autorytetom w dziedzinie budownictwa, przedstawicielom nauki i biznesu, wszystkim tym, którzy wykazali wolę oraz chęć, by podjąć się odpowiedzialnej misji edukowania i wspierania młodego pokolenia w działaniach twórczych.

Program Builder For The Future (B4F), którego konkursy są ważnymi, lecz nie jedynymi elementami,  stał się przyczynkiem do budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Dlatego w tym roku kieruję wyrazy uznania również dla dydaktyków za ich wkład w proces kształcenia i promowania utalentowanej i ambitnej młodzieży.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu Dla Młodych Architektów i Konkursu Dla Młodych Inżynierów, a zwłaszcza laureatom – serdecznie gratulujemy i z dumą prezentujemy zwycięskie prace.

Laureatom gratuluję wysokiej oceny ich prac dokonanej przez najlepszych polskich projektantów. To najcenniejsza z nagród!

Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna miesięcznika ”Builder”


*************************

PREZENTACJA LAUREATÓW W LIPCOWYM BUILDERZE

WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY

Zadanie wspólne dla młodych architektów oraz inżynierów budownictwa różnych specjalności. Architektoniczno-inżynierski projekt koncepcyjny stanowiący dla autorów wyzwanie, będący zarówno autorską propozycją spojrzenia na architekturę, jak i autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA
NAGRODA 4.000 zł

Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego

Agata Klonecka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Hanna Racięcka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Małgorzata Kurcjusz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

WYRÓŻNIENIE – PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ
NAGRODA 2.000 zł

Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu

Cezary Goral
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Kamil Szymański
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wojciech Kubiak
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE – PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ
NAGRODA 2.000 zł

Projekt hotelu

Aleksandra Janczak
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bartłomiej Rozumski
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Aleksandra Tofil
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Łukasz Dubel
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OPISAMI NAGRODZONYCH PROJEKTÓW