1. Home
  2. Bez kategorii
  3. Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego
Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego
0

Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego

0

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

Agata Klonecka, Hanna Racięcka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Małgorzata Kurcjusz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Inspiracją do powstania projektu była obserwacja obszaru wokół Dworca Zachodniego. Aktualnie na tych terenach przeważają przestrzenie magazynowe, co deprecjonuje otoczenie, a ogromny potencjał miejsca pozostaje niewykorzystany. Znajduje się tu wiele atrakcyjnych obiektów, jednak brakuje części wspólnej i centrotwórczej. 

Celem projektu było stworzenie przestrzeni, która angażowałaby zarówno lokalną społeczność jak i przyjezdnych. Sama kładka poza komunikacją, miałaby funkcję usługową. Dzięki zaprojektowaniu na niej zieleni i pawilonów, stałaby się atrakcyjnym celem sama w sobie, a nie tylko odległością do pokonania.

Na północnym zakończeniu kładki został zaplanowany reprezentacyjny plac dla przybyszów oraz bulwar pieszo-jezdny prowadzący do Wolskich Rotund. Dzięki temu utworzyła się oś od Dworca Zachodniego do zabytków, której celem jest podkreślenie wartości widokowych, ujednolicenie i zintegrowanie terenu.

Efektem końcowym pracy zespołu jest projekt kładki nad torami kolejowymi oraz projekt urbanistyczny otoczenia, który wskazuje wpływ kładki na rozwój zdegradowanych terenów. Jest to odpowiedź na problematykę braku atrakcyjnych przestrzeni publicznych w tym otoczeniu i możliwość stworzenia centrum dla pobliskiej społeczności. Współpraca architektoniczno-inżynierska, w odpowiedzi na zdefiniowany problem, dała możliwość konfrontacji idei z rzeczywistością. Dyskusja pozwoliła znaleźć efekt zarówno estetyczny, jak i optymalny konstrukcyjnie.

O autorach

Małgorzata Kurcjusz 
Na kierunku Budownictwo wybrała specjalizację Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie za względu na możliwość projektowania konstrukcji i jej późniejszą analizę. Na kierunku Architektura realizuje specjalizację Architektura Informacyjna, gdzie wykorzystuje procesy algorytmiczne w analizie i twórczości architektonicznej oraz generuje formy i zależności przestrzenne związane z wykorzystaniem technik matematycznych. Interesuje się projektowaniem parametrycznym wykorzystywanym w architekturze i budownictwie.  Brała udział w Interdyscyplinarnym Projekcie Międzywydziałowym BIM na Politechnice Warszawskiej oraz Projekcie PBL – AEC Global Teamwork na Stanford University. Należy do Koła Naukowego Architektury Strukturalnej, gdzie prowadzi badania dotyczące optymalizacji struktur. 

Agata Klonecka
Studentka na specjalizacji Architektura Informacyjna. Laureatka konkursu „Tomb of waste” Switch Contests. Aktualnie projektantka z doświadczeniem w realizacjach zabudowy mieszkaniowej, dużej użyteczności publicznej, jak i wykańczania wnętrz. Pasjonatka architektury parametrycznej i optymalizacji materiałowych w kontekście projektowania ekologicznego.

Hanna Racięcka
Studentka 5 roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, na specjalności „architektura środowiska zamieszkiwania”. Pasjonatka architektury proekologicznej, w szczególności naturalnych materiałów budowlanych. W wolnym czasie twórczyni reportaży filmowych o lokalnej społeczności w jej rodzinnym mieście.