Home KONKURSY KDMA Salinarium
Salinarium
0

Salinarium

0

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Aleksander Blicharski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Olga Gumienna
Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft

Marcin Osak
Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft


Każdego roku poziom wody Morza Martwego spada o jeden metr. Z powodu szkodliwej działalności człowieka nad rzeką Jordan, ten wyjątkowy krajobraz bezpowrotnie znika na naszych oczach. Projektowany budynek ma na celu uwidocznienie i wyeksponowanie procesu dematerializacji Morza Martwego. W tym miejscu, obiekt architektoniczny stara się więc uchwycić przemijalność krajobrazu Morza Martwego i przyczynić to poszerzenia świadomości na temat szkodliwości działań człowieka w kontekście środowiska naturalnego.

Do roku 2050 większość terytorium Morza Martwego zniknie bezpowrotnie, pozostawiając jedynie strukturę soli na elewacji budynku. Budynek stanie się wskaźnikiem zanikającego morza, a sól wyznacznikiem poprzedniego poziomu wody. Budynek będzie dowodem tymczasowości otaczającego nas krajobrazu oraz wrażliwości przyrody na działalność człowieka.

Forma budynku nawiązuje do procesu powstawania kryształów soli. Obserwując, że każdy kryształ jest zorganizowaną grupą cząsteczek soli i każda z nich uzyska ten samą formę w procesie kształtowania, kompozycja i konstrukcja budynku oparte zostały na podobnej zasadzie. Moduł, powielany wertykalnie pod różnymi kątami, tworzy obiekt projektowany według reguł tworzenia się kryształów soli. Trójwymiarowa siatka wypełniająca przestrzenie między modułami jest jednocześnie medium dla formowania kryształów soli, działając jak rusztowanie dla powstających form solnych. W projektowanym obiekcie sól pokrywa zatem nie tylko ściany, ale całe ścieżki, schody i sufity.

O autorach

Olga Gumienna
Studentka ostatniego roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft. Wykształcenie zdobywała na uczelniach w Polsce oraz zagranicą min. Politechnika Wrocławska, Politenico di Torino oraz Technische Universiteit Delft. W czasie trwania studiów, wieloletnia stypendystka nagrody Rektora dla Najlepszych Studentów. Jej inżynierska praca dyplomowa, napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Tomasza Głowackiego, została wyróżniona w konkursie międzynarodowym The Tomb of Tomorrow. Wspólnie z Marcinem Osakiem, w 2018 roku, otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie studenckim na projekt Muzeum Hebraizmu w Pradze. Obecnie pracuje nad ukończeniem pracy dyplomowej na Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz zdobywa doświadczenie w holenderskiej pracowni architektonicznej Urban Climate Architects przy projektach w technologii CLT.

Aleksander Blicharski
Student pierwszego roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie zajmuje się̨ organizacją Ogólnopolskich Spotkań́ Studentów Architektury pod nazwą „Spatium”. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskim biurze architektonicznym Znamy się̨ oraz jako asystent w szkole rysunku. Wspólnie z Wiktorią Chocianowską, w roku 2020, zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na projekt osiedla wielorodzinnego w Paryżu. Swoją pracę inżynierską̨, przygotowywał pod kierunkiem dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej, w której projektował miejsce odpoczynku psychicznego oraz fizycznego na terenie parku krajobrazowego Dolina Baryczy.  W wolnej chwili zajmuje się fotografią analogową.
Instagram: https://www.instagram.com/alek.blicharski/
Portfolio: https://issuu.com/alek.blicharski/docs/portfolio1

Marcin Osak
Student ostatniego roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft. Pierwszy stopień studiów zakończył na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracą inżynierską wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej, w której skupiał się na dopasowaniu szkoły do potrzeb dzieci z zaburzeniami układu nerwowego. Studia magisterskie rozpoczął na Technische Universiteit Delft, gdzie swoją uwagę koncentruje na miastach połączonych z dużymi portami morskimi (Hamburg, Gdańsk, Rotterdam). Obecnie przygotowuje pracę dyplomową na ostatnim roku studiów. Od 2017 roku wspólnie z Olgą Gumienną rozwija architektoniczne koncepcje projektowe. W 2018 roku za projekt Muzeum Hebraizmu w Pradze otrzymali wyróżnienie w międzynarodowym konkursie studenckim. Doświadczenie zdobywał między innymi w biurze OVO Grąbczewscy Architekci oraz innych pracowniach w Polsce.
Instagram: https://www.instagram.com/motylak/
Portfolio: https://issuu.com/marcinosak/docs/marcin_osak_portfolio

open