1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu
Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu
0

Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu

0

Wyróżnienia dodatkowe za najlepsze projekty wykonane w programie Archicad przyznane przez firmę WSC Szymanik i S-ka.

WYRÓŻNIENIE

Cezary Goral, Kamil Szymański
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wojciech Kubiak
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Projekt Kaskad Szczytnickich składa się z dwóch powiązanych ze sobą elementów: wielofunkcyjnego budynku mieszkalno–usługowego wraz tunelem łączącym obiekt z głównymi arteriami Wrocławia. Budynek zlokalizowany jest na Wyspie Szczytnickiej, która obecnie nie jest zagospodarowana. Głównym celem projektu jest wyeksponowanie potencjału wyspy. Zaprojektowana infrastruktura pozwala na połączenie tras pieszych i rowerowych po obu stronach Odry. Sercem wyspy jest hybrydowy budynek obsługujący szeroką gamę funkcji. Poszczególne kubatury zawierają strefę usługową, mieszkaniową, hotelową oraz biurową. Kaskadowy układ budynku kontynuuje naturalne spiętrzenie Wyspy Szczytnickiej.

Na kondygnacjach podziemnych znajdują się parkingi oraz pomieszczenia techniczne. Mimo tarasowej formy układ konstrukcyjny wynikający z rozmieszczenia miejsc parkingowych prowadzony jest konsekwentnie przez wszystkie kondygnacje. Podziemny parking połączony jest z miastem tunelem, którego trasa biegnie pod rzeką. Został on zaprojektowany z żelbetowych tubingów w technologii TBM. Posiada dwie jednopasmowe jezdnie biegnące w przeciwnych kierunkach i wyposażony jest we wszelkie instalacje zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Projekt Kaskad Szczytnickich łączy w sobie zagadnienia z zakresu urbanistyki, architektury, inżynierii budowlanej oraz drogowej. Proponuje on wykorzystanie Wyspy Szczytnickiej jako hybrydowego węzła podnoszącego walory turystyczne i rekreacyjne tej części Wrocławia.

O autorach

Cezary Goral
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W trakcie studiów zaangażowany w pracę różnych kół naukowych, m.in. strategicznego koła naukowego PWR Racing Team oraz LabDigiFab, skupiającego pasjonatów projektowania parametrycznego. Wielokrotnie nagradzany Stypendium Rektora dla najlepszych studentów PWr na swoim wydziale. Od ponad 4 lat uczestniczy w projektach B+R związanych z nowymi technologiami obróbki metalu i kreowaniem nowych rozwiązań dla dziedzin z pogranicza architektury, budownictwa, wzornictwa przemysłowego i innych gałęzi przemysłu. Obecnie odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na cele działań B+R, tworzenie koncepcji i kierunków prowadzonych prac B+R oraz współkoordynowanie prac zespołu badawczo-projektowego. Jednocześnie bierze czynny udział w procesach projektowo-badawczych. Pasjonat designu, nowych technologii, koncepcji nowej mobilności i motoryzacji.

Wojciech Kubiak
Student V roku Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej oraz absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor oraz współautor wielu projektów architektoniczno-budowlanych oraz architektonicznych. W trakcie studiów zaangażowany w działalność studencką w Klubie Studenckim Bajer, w latach 2018-2019 członek Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Wielokrotnie nagradzany Stypendium Rektora za wyniki w nauce w obrębie swojego wydziału. Uczestnik wielu konkursów architektonicznych oraz związanych z grafiką komputerową. Obecnie czynny student i dyplomant na Wydziale Budownictwa PWr. Amatorsko związany z serwisem Youtube, na którym prowadzi swój własny kanał. Pasjonat wzornictwa, rysunku, modelowania 3D oraz design’u.

Kamil Szymański
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Młody architekt chcący podnieść jakość otaczającej nas przestrzeni. Prywatnie pasjonata gór. Autor docenionego w kilku konkursach projektu koncepcyjnego Schroniska im. Księcia Henryka. Współautor wyróżnionego w konkursie SARP projektu Rynku w Kaliszu. Od trzech lat czynny architekt, współautor wielu projektów z dziedziny architektury mieszkaniowej i usługowej.