Home YOUNG ENGINEERS YE INSPIRACJE NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
0

NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

0

Bezpieczeństwo na budowie oznacza nie tylko troskę o pracowników budowlanych, lecz także korzyści finansowe wykonawcy i inwestora, takie jak brak przestojów w pracy, lepsza wydajność oraz krótszy czas realizacji inwestycji. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na miejsca niebezpieczne, do których zalicza się rusztowania.

PIOTR GRZESIK Technolog PERI Polska Sp. z o.o.

W2018 roku rozpoczęto wymianę pokrycia dachu oraz renowację elewacji i wnętrza kościoła św. Jacka w Bytomiu. Przy tak dużym, a także trudnym projekcie zdecydowano o współpracy z PERI. Już na etapie oferty trzeba było przewidzieć wszystkie szczegóły. Zakres prac renowacyjnych oraz remontowych wymagał dostępu do wszystkich powierzchni kamiennych na zewnątrz kościoła, łącznie z trudno dostępnymi częściami na dachu: wieżami głównymi, sygnaturką w środkowej części dachu i nawą główną. Ostatnio coraz częściej słyszy się o projektowaniu oraz planowaniu robót budowlanych w koncepcji BIM, która całkowicie zmienia podejście do planowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. BIM, czyli modelowanie informacji o budynku, umożliwia ciągły, natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o projekcie, a także wszystkich kosztach. Projekt rusztowania roboczego przeznaczonego do renowacji czy remontu elewacji kościoła św. Jacka w Bytomiu jest przykładem zastosowania rozwiązań projektowych charakterystycznych dla tej metody.

Inżynierowie PERI zaprojektowali rusztowanie robocze o wysokości maksymalnej ok. 50 m zapewniające dostęp do wszystkich wymaganych powierzchni. Ostatni, najwyższy podest umożliwił dojście do kopułki na jednej z wież, gdzie zgodnie z tradycją podczas remontu umieszczono odpowiednie informacje archiwalne.

Rusztowanie elewacyjne zaprojektowano jako stacjonarne, ustawione na poziomie terenu. Nad dachami nawy głównej oraz bocznych, w miejscach, gdzie nie było możliwości posadowienia na gruncie, rusztowania zostały podwieszone na konsolach stalowych w systemie VARIOKIT. Konsole kotwiono za pomocą kotwi M24 wklejanych w otwory wywiercone w ścianach kościoła lub za pomocą prętów gwintowanych M24 o długości ok. 2 m, przechodzących przez całą grubość ściany.

Rozdzielona rama PERI UP Easy to przełom w poprawie bezpieczeństwa montażu rusztowań. System zapewnia zintegrowane bezpieczeństwo z wyprzedzeniem, ponieważ poręcz kolejnego poziomu montowana jest za pomocą ramy Easy z niższego, zabezpieczonego już kompletną balustradą poziomu. Dzięki temu monter, wchodząc na kolejny poziom rusztowania, jest zabezpieczony przed upadkiem z wysokości.

Prace renowacyjne były prowadzone także wewnątrz kościoła św. Jacka w Bytomiu, gdzie zaprojektowano i wykonano rusztowanie fasadowe oraz platformę nośną do renowacji stropu w nawie głównej. Ze względu na wymagania, aby ograniczyć liczbę zakotwień, rusztowanie zostało rozbudowane o dodatkowe stojaki. Dzięki takiemu zabiegowi skrócono rozpiętość platformy przewieszonej na dźwigarze aluminiowym, a całość konstrukcji została wzmocniona oraz usztywniona.

W nawach bocznych wykorzystano rusztowanie przejezdne – jako kolumnę o wymiarach 3 x 3 m i wysokości dostosowanej do wymagań przy pracach konserwacyjnych oraz wysokości obiektu. Zastosowanie rusztowania mobilnego pozwoliło na szybką zmianę lokalizacji rusztowania oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb, dodatkowo zmniejszył się koszt rusztowań, a także uzyskano większą powierzchnię na składowanie materiału.

Bardzo ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na specyficzną geometrię obiektu, wynikającą z takich elementów architektonicznych jak wykusze, ozdoby architektoniczne, rzeźby czy gzymsy wystające poza elewację kościoła. Podczas realizacji prac w Bytomiu pozwoliło to uniknąć błędów w doborze wysokości rusztowania, miejsc posadowienia, szerokości i nośności platform roboczych lub odległości rusztowania od fasady obiektu.

Korzyści ze stosowania elastycznego rusztowania są wyjątkowo doceniane przy zabytkowych kościołach oraz w obiektach przemysłowych, gdzie ilość istniejącej lub projektowanej instalacji bardzo utrudnia wykonanie bezpiecznego rusztowania. W takim przypadku PERI proponuje połączenie systemów PERI UP Easy i PERI UP Flex, czyli rusztowania fasadowego oraz modułowego, które się uzupełniają, a także pozwalają na pełną kompatybilność.

Zmiany w odległości rusztowania od fasady, która na dole jest prawidłowa, ale już na wysokości np. 30 m wzrasta do 50–60 cm, powinny być dodatkowo zabezpieczone. W ofercie PERI jest cała paleta wsporników poszerzających pomost główny od 25 aż do 100 cm. Ta elastyczność systemu daje maksymalne możliwości dostosowania rusztowania do każdej elewacji.

Warto też wspomnieć o miejscach, w których nie będziemy mogli wykonać odpowiedniego rozwiązania wyłącznie elementami rusztowań – trudno np. postawić rusztowanie na istniejącym dachu, nie uszkadzając go. W większości sytuacji nie będzie on wystarczająco wytrzymały, aby postawić na nim rusztowanie. W takim przypadku uzyska się pełne podparcie elementami systemu deskowań przeznaczonego do budownictwa mostowego i podporowego VARIOKIT. Dzięki niemu można zbudować dowolnej wielkości konsole do podwieszenia rusztowania zarówno przy elewacji, jak i np. 1,5 m od niej.

Wszechstronność systemu pozwala wykonać każdy projekt w sposób bezpieczny, ekonomiczny i elastyczny dla użytkownika. Klienci PERI odnoszą sukcesy dzięki zindywidualizowanemu oraz partnerskiemu podejściu do każdego wyzwania. Oferta PERI w zakresie rusztowań obejmuje wszystkie segmenty budownictwa, niezależnie od wielkości oraz stopnia skomplikowania budowy. Dostępna technologia, a także rozwiązania znajdują zastosowanie zarówno w sektorze budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego (jako rusztowania elewacyjne, dostępowe, modułowe oraz robocze), jak również budownictwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki (jako rusztowania do prowadzenia wszelkich prac związanych z remontami i utrzymaniem ruchu). Logika montażu systemów rusztowań PERI gwarantuje bezpieczeństwo. Systemy PERI w każdej sytuacji chronią osoby pracujące na rusztowaniu lub z nim. Oprócz produktu, jakim są rusztowania, PERI oferuje również wszechstronny serwis, w skład którego wchodzą indywidualne projektowanie, obliczenia statyczne oraz obsługa logistyczna.

open