Home KONKURSY KDMI FOTOGRAMETRIA W ANALIZIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNO-ORGANIZACYJNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
FOTOGRAMETRIA W ANALIZIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNO-ORGANIZACYJNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
0

FOTOGRAMETRIA W ANALIZIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNO-ORGANIZACYJNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

0

FINALISTA

Agata Struś
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Celem pracy było wykonanie projektu realizacji robót rozbiórkowych wybranego obiektu budowlanego. Do opracowania jego bazowego modelu wykorzystano dane fotogrametryczne.

Praca polegała na wykonaniu projektu realizacji robót rozbiórkowych wybranego obiektu budowlanego. Rozbiórka to odwrócony proces wznoszenia obiektu budowlanego. Jest to działalność, w której struktura lub jej części są demontowane. Rozbiórka każdego rodzaju konstrukcji jest unikalna ze względu na samą liczbę parametrów kierujących procesem wyburzeniowym. Przed wybraniem rodzaju techniki rozbiórkowej, wykonawca rozważa kryteria decydujące o efektywności prac, uwzględniając skale budowy, jej lokalizację, bezpieczeństwo, koszty itp. Rozbiórka tradycyjna uwzględnia wystąpienie znacznej ilości zagrożeń biorąc pod uwagę czynnik ludzki. Zawalenia, upadki, spadające przedmioty, ekspozycja na hałas czy też niebezpieczne chemikalia to jedne z ryzyk obecnych w technologii prowadzenia ręcznych robót rozbiórkowych. Wybór tej metody wiąże się również z dużym nakładem czasu oraz pracy. W niektórych wypadkach już samo wejście pracownika na teren obiektu wiąże się z ryzykiem. Ryzykiem, które przy obecnym postępie technologicznym jest całkowicie zbędne. Dostępne – i powszechne na całym świecie – są już drony mogące wykonać inwentaryzację obiektu. Autorka postanowiła promować ideę bezpiecznego prowadzenia robót i zasadę minimalizacji ryzyk. Wszędzie gdzie było to możliwe zastosowano maszyny. Po przeprowadzeniu całego procecu analizy wyciągnąć można ciekawe wnioski – koszty procesu likwidacji obiektu zostały zredukowane.

Proces rozbiórki rozpoczął się więc od bezpiecznego dla pracownika pozyskania danych z nalotu fotogrametrycznego. W przykładzie posłużono się zamkniętym obiektem o funkcji mieszkaniowej. Wykorzystanie drona ma ogromne zastosowanie jednak, gdy rozbiórka dotyczyć będzie np. otwartej, dużej fabryki będącej w stanie wskazującym na potencjalne zawalenie.  Dane te są wtedy niezwykle cenne i mogą zostać użyte do odtworzenia rzeczywistej formy oraz gabarytów obiektu budowlanego. Wygenerowany model powierzchniowy posiada cechy fotorealistyczne i metryczne. Tak odtworzony model 3D stanowi podstawę do dalszych analiz. W oparciu o zebrane informacje, podzielono proces inwestycyjny na etapy demontażu poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku zarówno metodą ręczną, jak i mechaniczną. Każdy z etapów wymaga dobrania właściwego zaplecza logistycznego w celu uzyskania jak największej wydajności pracy wraz z zachowaniem bezpieczeństwa na terenie rozbiórki. Wszelkie działania w zakresie planowania i realizacji robót rozbiórkowych były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami.

O autorze
Agata Struś, studentka I roku Budownictwa studiów 2.  stopnia o specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W podstawowym toku studiów skupiała się na zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w procesach budowlanych prowadzonych na skomplikowanych obiektach. Poza obowiązkowymi zajęciami poszerzała kompetencje miękkie poprzez szkolenia takie jak „Zarządzanie zespołem w budownictwie” czy „Negocjacje w budownictwie”. W swojej pracy zawodowej ma nadzieje na stosowanie nowinek z branży w celu ochrony życia pracowników oraz maksymalizacji zysków inwestora.

open