MOTORY ROZWOJU
0

MOTORY ROZWOJU

0

MOTORY ROZWOJU czyli największe osiągnięcia naukowe  w budownictwie i architekturze. Powszechnie wiadomo, że siłą napędową wszelkich przemian cywilizacyjnych jest nauka. Jak wykorzystywana jest w budownictwie i architekturze?

Z jakich dążeń oraz potrzeb się rodzi? Co oferuje wykonawstwu budowlanemu? Jakie przełomowe rozwiązania i dokonania inżynierskie są wynikiem badań naukowych? Które z nich odegrały największą rolę w rozwoju budownictwa, a w jakich dziedzinach wciąż są przedmiotem poszukiwań i wyzwań? Oddajemy głos uznanym w swoich dziedzinach nauki, cenionym autorytetom i zapraszamy do dyskusji również przedstawicieli branży.

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Wielkie znaczenie ma informatyzacja budownictwa.

Budownictwo, jak każda branża działalności gospodarczej człowieka, ulega ciągłym przeobrażeniom. Powszechnie, na co dzień, obserwujemy coraz to okazalsze dzieła budowlane, do których powstania, w wielu wypadkach, nie wystarczają profesjonalna wiedza i umiejętności. Sięganie do nauki jest warunkiem osiągania „nowości” i „oryginalności” w budownictwie. Osiągnięć naukowych w budownictwie i dla budownictwa jest wiele. Branża, łącząc wiele produktów współczesnej gospodarki, wykorzystuje osiągnięcia badaczy wielu specjalizacji. Obserwujemy rozwój rozwiązań budowlanych w kontekście efektywności energetycznej obiektów budowlanych, wykorzystujących nowości chemii budowlanej, wynikających z możliwości zaawansowanych systemów wspomagających projektowanie, wykorzystujących osiągnięcia wielu gałęzi przemysłu. Trudne byłoby kompletne przedstawienie osiągnięć naukowych w budownictwie, tym bardziej że powstawały one sukcesywnie na przestrzeni wielu lat i w różnych aspektach. Dość szerokie przedstawienie osiągnięć naukowych dla budownictwa przedstawiono w wieloautorskiej monografii ITB pod red. Lecha Czarneckiego Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Z racji moich zainteresowań odniosę się do wykonawstwa budowlanego. Nauka w tym odniesieniu służy doskonaleniu maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie budowy. Sprzęt jest na pierwszej linii postępu w budownictwie. Za nim postępują systemy zarządzania różnymi aspektami budowy oraz innowacyjne rozwiązania funkcjonalne, dające nowe możliwości w sprawności budowania i efektywności wykorzystania dostępnych zasobów. Wielkie znaczenie w tym kontekście ma informatyzacja budownictwa. W budownictwie funkcjonuje wiele rozwiązań informatycznych i aplikacji komputerowych pozwalających usprawniać i doskonalić (pod względem jakości) procesy projektowania oraz realizacji budowy, a także poprawiać efektywność procesów eksploatacji obiektów i infrastruktury budowlanej. Ich zwieńczeniem jest informatyczna technologia BIM – technologia pozwalająca na efektywną pracę/ współpracę wszystkich uczestników procesu budowlanego. Istotne są też aplikacje o węższym zastosowaniu, np. do projektowania przestrzennego, do analizy konstrukcji, do analizy kosztów, do zarządzania budową itd. W opracowaniu tych narzędzi informatycznych biorą udział naukowcy różnych specjalizacji. Modelowanie problemów, których rozwiązanie te aplikacje mają wspomagać, należy przeważnie do naukowców – inżynierów budownictwa. W informatyzacji budownictwa istotnym osiągnięciem nauki jest tzw. High Performance Computing (obliczenia komputerowe o wysokiej wydajności). W aplikacjach wykorzystuje się algorytmy dyskretnej symulacji zdarzeń (DES – Discrete Event Simulation) i modelowania agentowego, łączące zintegrowane hybrydowe modele BIM z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością na budowie, a także metody symulacyjne w dynamicznych syntetycznych środowiskach budowlanych (COSYE – Construction Synthetic Environments).

open