1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE INSPIRACJE
  4. MOTORY ROZWOJU
MOTORY ROZWOJU
0

MOTORY ROZWOJU

0

MOTORY ROZWOJU czyli największe osiągnięcia naukowe  w budownictwie i architekturze. Powszechnie wiadomo, że siłą napędową wszelkich przemian cywilizacyjnych jest nauka. Jak wykorzystywana jest w budownictwie i architekturze?

Z jakich dążeń oraz potrzeb się rodzi? Co oferuje wykonawstwu budowlanemu? Jakie przełomowe rozwiązania i dokonania inżynierskie są wynikiem badań naukowych? Które z nich odegrały największą rolę w rozwoju budownictwa, a w jakich dziedzinach wciąż są przedmiotem poszukiwań i wyzwań? Oddajemy głos uznanym w swoich dziedzinach nauki, cenionym autorytetom i zapraszamy do dyskusji również przedstawicieli branży.

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska

Nowoczesne tarcze zmechanizowane są cudem myśli inżynierskiej.

Trudno zdefiniować największe osiągnięcie naukowe w takiej dziedzinie jak budownictwo podziemne. Należy raczej mówić o wielu cząstkowych sukcesach, które sprawiły, że ostatnie dekady zarówno w Polsce, jak i na świecie to dynamiczny rozwój tego rodzaju budownictwa. W kraju sukcesem jest budowa tuneli komunikacyjnych – II linii metra w Warszawie, tuneli drogowych – w Gdańsku, w Świnoujściu, górskich tuneli na S7 pod Luboniem Małym, na S3 Bolków – Kamienna Góra, a także na S19. Budowane obecnie tunele kolejowe w Łodzi będą pierwszą nowoczesną inwestycją tego typu w kraju. Na świecie sukcesem ostatniej dekady jest oddanie do eksploatacji w 2016 r. najdłuższego tunelu kolejowego na świecie o długości 57 km pod masywem Św. Gotharda w Szwajcarii. Trwa budowa podobnego o długości 64 km pod przełęczą Brenner między Austrią a Włochami. Oddzielnym rodzajem są tunele chroniące przed klęskami żywiołowymi oraz te, które wpisują się w zrównoważony rozwój miast. Trwa olbrzymi skok technologiczny związany z metodami budowy głębokich wykopów oraz nowoczesnymi technikami drążenia tuneli w gruntach i skałach tarczami zmechanizowanymi lub budowy metodami klasycznymi z zastosowaniem NATM i jej nowszej wersji ADECO RS. Równolegle powstają naukowe podstawy projektowania obiektów podziemnych oraz zaawansowane modele oceny oddziaływania robót podziemnych na środowisko – powierzchnię terenu i obiekty sąsiadujące. Obserwuje się wielki postęp w opisie zjawisk nieliniowych w gruncie. Implementowane są ulepszone modele konstytutywne. Nowoczesne tarcze zmechanizowane są cudem myśli inżynierskiej z wielu dziedzin. Produkowane są obecnie w szerokiej gamie średnic, od kilku do 19,5 m. Jest to szybka i bezpieczna metoda pozwalająca na budowę tuneli w praktycznie każdych warunkach geologicznych. Tunele stanowią 6–7% światowego rynku budownictwa infrastrukturalnego. Największym sukcesem jest to, że obecnie tunele buduje się bezpiecznie – dla ludzi, dla otoczenia, z pożytkiem dla społeczeństwa i natury.