1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. GŁOS KAPITUŁY
GŁOS KAPITUŁY
0

GŁOS KAPITUŁY

0

III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.

Czym jeszcze, oprócz inwencji, zaskoczyli członków Kapituły uczestnicy oraz laureaci konkursu? Jak jurorzy oceniają sfinalizowaną właśnie edycję?

dr hab. inż. ROMAN MARCINKOWSKI, prof. nadzw. PW
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska

Wszyscy biorący udział w Konkursie pokazali się, jako pasjonaci.

 

Rozstrzygnięta III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów pod hasłem „wyzwanie młodego inżyniera” pokazała, jak różnorodne są problemy budownictwa i jak szeroki jest wachlarz technik, narzędzi oraz możliwości ich rozwiązywania. Młodzi inżynierowie budownictwa, i to wszyscy biorący udział w Konkursie, pokazali się, jako pasjonaci tego pięknego zawodu, z kompetencjami i wiedzą wykraczającą poza programy studiów, zdobytą zapewne własną pracą i dociekliwością. Wszystkim uczestnikom Konkursu należą się słowa uznania i podziękowania. Szczególne gratulacje składam laureatom Konkursu. Ich prace, inwencja w przedstawienie rozwiązanego problemu, sięganie do najnowszych osiągnięć naukowych w obszarze budownictwa – są imponujące. Oczywiście miejsca na liście laureatów i wyróżnionych są zawsze dyskusyjne. Jednak Laureat pierwszej nagrody Mateusz Frydrych, przedstawiający analizę konstrukcji mostu im. Ks. J. Poniatowskiego przy zastosowaniu oprogramowania SOFiSTiK, wykazując się jakże dojrzałym podejściem do problemu inżynierskiego oraz gruntowną wiedzą, myślę, że zasłużył na najwyższe laury. Gratuluję! Dziękuję Zespołowi miesięcznika „Builder” za trud zorganizowania i prowadzenia konkursów dla młodych inżynierów oraz architektów, za profesjonalizm w formach promocji wiedzy, umiejętności i innowacyjności młodej kadry budownictwa.