Home KONKURSY KDMI GŁOS KAPITUŁY
GŁOS KAPITUŁY
0

GŁOS KAPITUŁY

0

III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.

Czym jeszcze, oprócz inwencji, zaskoczyli członków Kapituły uczestnicy oraz laureaci konkursu? Jak jurorzy oceniają sfinalizowaną właśnie edycję?

PROF. DR HAB. INŻ.
MARIA KASZYŃSKA
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMI,
DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY,
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Zakończył się kolejny konkurs organizowany przez miesięcznik „Builder” dla Młodych Inżynierów i Architektów.

Konkurs jest uwiecznieniem szerokiego programu edukacyjnego stworzonego oraz prowadzonego od lat przez miesięcznik „Builder”. Dla młodych Inżynierów była to już III edycja tego konkursu, który z roku na rok dzięki szerokiej promocji, organizowaniu spotkań na uczelniach i w firmach będących partnerami wydarzenia zatacza coraz większe kręgi. W tym roku przed uczestnikami zostały postawione dwa zadania. Pierwsze, Wyzwanie młodego inżyniera, pozwalało na przedstawienie swojego projektu na dowolny temat, a drugie, skierowane do zespołów inżynierów i architektów, miało tytuł Projekt, który łączy. Łączy nas kolej. Konkurs przeprowadzany był dwuetapowo. Na pierwszym etapie wszystkie nadesłane prace były oceniane przez członków Kapituły złożonej z profesorów uczelni technicznych, przedstawicieli firm i biur projektowych – partnerów konkursu. Ich poziom był bardzo wysoki, a tematyka zróżnicowana. W pierwszym zadaniu dominowały projekty dotyczące kładek i mostów, natomiast w drugim niezwykle ciekawie przedstawione projekty dworców kolejowych. W wyniku internetowego głosowania do drugiego etapu zostało
zakwalifikowanych 15 prac w pierwszym zadaniu i 5 prac
w drugim zadaniu.

Tradycyjny finał, podczas którego wybrane przez kapituły obu konkursów prace były prezentowane „na żywo” w Warszawie, tym razem odbył się online. Pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów do działań zastępczych. Przed finalistami postawiono duże wyzwanie, aby swoje prezentacje projektów nagrać i przedstawić jako kilkuminutowy film. Muszę przyznać, że i to zadanie zostało przez zawodników doskonale zrealizowane. Filmy nagrane przez poszczególne zespoły były niezwykle interesujące, przedstawiane w różnej konwencji, przygotowane z pomysłem, pełne inwencji artystycznej.

Pragnę pogratulować wszystkim uczestnikom, którzy przesłali prace na konkurs, i zapewnić, że były to bardzo dobre projekty, a wybór laureatów okazał się niezwykle trudny. Gratuluję „Builderowi” wspaniałej inicjatywy i cieszę się, że mimo tak trudnych czasów spowodowanych pandemią koronawirusa udało się z sukcesem przeprowadzić kolejną edycję tego niezwykle ważnego, pożytecznego oraz cenionego konkursu. Drodzy Laureaci, gratuluję Wam zdobytych miejsc i nagród oraz życzę dalszych sukcesów, takiego zaangażowania i pasji, z jaką nam się zaprezentowaliście. Z olbrzymią ciekawością będę śledzić
Wasze kariery, bo wierzę, że osiągniecie bardzo wiele, realizując Wasze marzenia. I tego Wam z całego serca życzę.

open