1. Home
  2. Bez kategorii
  3. WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
0

WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

0

W dniach 9–11 maja br. w Kielcach-Cedzynie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

Organizowana co dwa lata Konferencja stała się ważnym miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Organizowana jest w formie warsztatów, których celem jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej koniecznej do rozwiązywania konkretnych, nierzadko bardzo złożonych problemów związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 202 uczestników, wśród których obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych, firm projektowych i wykonawczych, oddziałów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także Rzeczoznawcy.

Ekspertyzy budowlane

Referaty zaprezentowane podczas Konferencji charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, zostały zrecenzowane i zaopiniowane przez Komitet Naukowo-Programowy Konferencji działający już po raz piętnasty pod przewodnictwem Prof. Leonarda Runkiewicza, a także opublikowane w materiałach konferencyjnych. W tym roku główną tematyką referatów zamówionych u wybitnych specjalistów w kraju były zasady wykonywania ekspertyz budowlanych, w tym: geotechnicznych z uwzględnieniem budynków w zabudowie miejskiej, fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głębokich, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji drewnianych, obiektów zabytkowych, obiektów hydrotechnicznych po powodziach, lekkich przegród zewnętrznych, konstrukcji przekryć dachowych, a także zasady wykonywania: dokumentacji ekspertyz, audytów energetycznych, oceny technicznej budynków z wielkiej płyty oraz ekspertyz mykologicznych obiektów budowlanych. Pozostałe referaty zostały zgłoszone przez aktywnych zawodowo specjalistów i obejmowały tematykę związaną z rozwiązywaniem problemów w budownictwie.

Obrady toczyły się w dziewięciu sesjach tematycznych, z których 1 poświęcona była tradycyjnie zagadnieniom prawnym związanym z działalnością rzeczoznawcy budowlanego, 5 – zasadom wykonywania ekspertyz budowlanych, a 3 sesje obejmowały tematykę rozwiązywania problemów w budownictwie.

Kierunek niezawodność

Wystąpieniom merytorycznym towarzyszyły prezentacje firm – sponsorów Konferencji – które na stoiskach prezentowały swoje najciekawsze produkty i nowe rozwiązania. Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności w hierarchii funkcji technicznych w budownictwie, która obejmuje rozwiązywanie coraz szerszego zakresu problemów związanych z niezawodnością oceny obiektów, w tym z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych, monitoringiem i diagnostyką, a także nowymi metodami wzmocnień konstrukcji. To powoduje, że Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i na stałe wpisała się w kalendarz osób związanych z budownictwem.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Główny Urząd Nadzoru budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Politechnika Świętokrzyska. Konferencji patronowały także Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Mazowiecka, Małopolska, Śląska i Świętokrzyska. „Builder” objął konferencję patronatem medialnym.

Fot arch. Politechnika Świętokrzyska