Home Bez kategorii WARSZTATY „ZINTEGRUJ SIĘ!”
WARSZTATY „ZINTEGRUJ SIĘ!”
0

WARSZTATY „ZINTEGRUJ SIĘ!”

0

Warsztaty odbyły się 14 maja (pierwszy etap) i 21 maja (drugi etap) i patronat medialny objął nad nimi miesięcznik Builder. Drugi etap zakończył się wyłonieniem najlepszych prac wśród osób uczestniczących w warsztatach oraz wyciągnięciem wniosków, które pozwolą na zrealizowanie instalacji na dziedzińcu. Etap trzeci (realizacyjny) przeprowadzony będzie w terminie 4 czerwca.

Do projektu zaproszono najambitniejszych studentów, wybranych w ramach rekrutacji. Poszczególne grupy projektowe docelowo byłyby interdyscyplinarne, złożone ze studentów Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Architektury. Warsztaty odbywały w salach dydaktycznych Wydziału Architektury.

Pierwszy etap badawczo-analityczny zakładał wstęp w formie krótkich wykładów ekspertów. Uczestnicy zostali zapoznani z istniejącymi analizami, metodami badawczymi oraz inspiracjami pomocnymi w procesie planowania. Podczas warsztatów eksperci mogli podchodzić i konsultować każdą grupę z osobna. Celem tego etapu było określenie potencjału dziedzińca z punktu widzenia potrzeb studentów oraz pracowników.

W etapie drugim zostały zapewnione uczestnikom warunki do dopracowania koncepcji oraz zaprojektowania przestrzeni. Na tym etapie, eksperci wspomagali prace swoją wiedzą oraz doświadczeniem z różnych dziedzin (fizyka budowli, materiałoznawstwo, projektowanie zieleni, metodologia, design).

Etap trzeci ma na celu stworzenie przez uczestników czasowej instalacji. Instalacje te pozwolą na zweryfikowanie wypracowanych koncepcji i przyczynią się do doposażenia przestrzeni dziedzińca w stałe elementy małej architektury.

open