1. Home
  2. Bez kategorii
  3. MICHAŁ DASZKIEWICZ – BRANŻA BETONOWA STAWIA CZOŁA WYZWANIOM
MICHAŁ DASZKIEWICZ – BRANŻA BETONOWA STAWIA CZOŁA WYZWANIOM
0

MICHAŁ DASZKIEWICZ – BRANŻA BETONOWA STAWIA CZOŁA WYZWANIOM

0

Które inwestycje będą motorem napędowym producentów betonu towarowego w najbliższych latach? Co wpływa na wzrost kosztów produkcji?

Z Michałem Daszkiewiczem, Dyrektorem Pionu Betonu i Członkiem Zarządu CEMEX Polska, rozmawiał Marcin Ozon.

Builder: Które inwestycje będą motorem napędowym producentów betonu towarowego w najbliższych latach?
Michał Daszkiewicz:
Do 2020 roku należy się spodziewać istotnych wzrostów całej produkcji budowlano- montażowej, na co wpływ będą mieć nie tylko nawarstwiające się inwestycje infrastrukturalne, ale także rosnący segment budownictwa mieszkaniowego. W związku z tym spodziewany jest zwiększony popyt na podstawowe materiały budowlane. Sama konsumpcja cementu w 2018 roku może wzrosnąć do poziomu 18,2 mln ton, czyli o niemal 8% w porównaniu z rokiem 2017, w którym to już produkcja była wyższa o ponad 11% w stosunku do roku 2016. Mamy więc do czynienia z istotnymi wzrostami rynku, które powinny utrzymywać się w przeciągu kilku najbliższych lat. Jest pewne, że nasz sektor czekają bardzo pozytywne perspektywy, do których jednak branża musi podejść w sposób odpowiedzialny.

Czy z tymi szansami wiążą się jakieś zagrożenia?
M.D.:
Główne wyzwanie może stanowić wydajność branży w rozumieniu całego łańcucha dostaw. Rozpocznijmy od problemu z dostępnością wykwalifikowanego personelu, co przekłada się na możliwości terminowej realizacji wielu kontraktów. Kolejnym wyzwaniem jest transport i logistyka. Powstają nowe drogi, remontowane są linie kolejowe. W przypadku samych połączeń kolejowych, mamy do czynienia z dużymi utrudnieniami w terminowym transporcie materiałów. Sytuacja może się utrzymywać w kolejnych latach, na które zaplanowane są liczne prace. Problemu nie rozwiązuje też przekierowanie części dostaw na drogi. Ta sieć również poddawana jest rozbudowie i remontom, stąd opóźnienia dostaw występują na wszystkich szlakach. Do tego dochodzi problem nie tylko z dostępnością środków transportu, ale również kierowców. To wpływa na ograniczenie możliwości realizacji usług transportowych oraz rosnące koszty transportu.

Co wpływa na wzrost kosztów produkcji?
M.D.:
Kolejnym wyzwaniem, któremu musimy stawić czoła jest inflacja kosztowa. Od dwóch lat obserwujemy wzrost kosztów działalności naszej branży, m.in. tych, o których wspomniałem powyżej jak np. kosztów pracy, ale także kosztów energii, paliw, opłat drogowych etc. Dodatkowo bardzo dynamicznie rosną koszty zmienne produkcji w szczególności ceny podstawowych surowców do produkcji betonu. Liczymy się z jeszcze większą dynamiką wzrostu wspomnianych kosztów w najbliższych miesiącach, co w konsekwencji musi przełożyć się na zmiany cen betonu towarowego. Patrzymy jednak na sytuację na rynku z pewnym niepokojem, mianowicie nie wszystkie firmy wykonawcze w dalszym ciągu uwzględniają przyszłe dynamiki kosztowe w wycenach kontraktów. To niestety może mieć fatalne konsekwencje, które znamy z okresu przygotowań do EURO 2012. Chodzi tu o opóźnienia realizowanych kontraktów, ich niższą rentowność, a co najważniejsze możliwe problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw.

Jak CEMEX Polska zamierza sprostać tym wyzwaniom?
M.D.:
CEMEX chce pracować ze swoimi klientami w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dlatego też prowadzimy obecnie dialog z naszymi klientami na temat przyszłych kontraktów oraz ich indeksacji kosztowej tak, aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości. Jesteśmy gotowi i przygotowani do obsługi naszych klientów w świetle powyższych zagrożeń. Mamy bogate doświadczenie w planowaniu oraz realizowaniu kontraktów w tzw. trudnych i niepewnych warunkach rynkowych z tytułu know- -how, które posiadamy. Jesteśmy przekonani, że w obecnych czasach, jakość, pewność i gwarancja dostaw będzie stanowiła największą wartość dla naszych klientów w przeciwieństwie do niedalekiej przeszłości, kiedy to kryterium ceny było kluczowym wyznacznikiem przy wyborze dostawcy.
Podsumowując, jesteśmy w stanie przy bliskiej współpracy z naszymi klientami wypracować pewne i bezpieczne rozwiązania na przyszłość, wymaga to jednak ścisłej współpracy obu stron, a także świadomego podejścia do wyceny kontraktów uwzględniającej odpowiedzialną wycenę materiałów budowlanych, w tym przypadku betonu towarowego.

Michał Daszkiewicz
Dyrektor Pionu Betonu
Członek Zarządu CEMEX Polska