1. Home
  2. Bez kategorii
  3. OCIEPLENIE NA OCIEPLENIE
OCIEPLENIE NA OCIEPLENIE
0

OCIEPLENIE NA OCIEPLENIE

0

W jaki sposób zaplanować docieplenie budynku już wcześniej ocieplonego? Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu? Jak dobrać łączniki mechaniczne odpowiednie do renowacji docieplenia?

W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu docieplenia obiektu wcześniej już docieplonego należy pamiętać, że pierwszy etap prac powinien obejmować kompleksową inwentaryzację istniejącej termoizolacji oraz podłoża. Inwentaryzację należy rozpocząć od analizy istniejącej dokumentacji ocieplenia, która została sporządzona przed rozpoczęciem (projekt) i w trakcie trwania (dziennik budowy) prac termomodernizacyjnych. Na tej podstawie można określić, jakie założenia zostały przyjęte co do pierwotnego docieplenia, tzn. jaki system dociepleń zaprojektowano i jakie były przesłanki do wyboru takiego rozwiązania, jakie poszczególne składniki systemu przewidziano do zastosowania i jaka jest klasyfikacja ogniowa systemu. Drugi etap prac powinien obejmować ocenę stanu technicznego elewacji i wykonanie odkrywek istniejącego ocieplenia w celu ustalenia:
• na ile istniejące ocieplenie jest zgodne z dostępną dokumentacją;
• czy istniejące docieplenie zostało wykonane zgodnie z wytycznymi producenta albo wytycznymi ITB lub SSO;
• w jakim stopniu poszczególne elementy istniejącego docieplenia spełniają swoje zadania, tzn. jaka jest przyczepność kleju, jak wykonano mocowanie mechaniczne (rzeczywista ilość zastosowanych łączników mechanicznych, ich rodzaj, rozmieszczenie, nośności);
• rodzaju podłoża;stanu technicznego elewacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na spękania, zarysowania tynku i całego systemu, odspojenia systemu od podłoża, porażenie grzybami czy miejsca zawilgocone.

Ocenić prawidłowo
Ocena stanu technicznego elewacji budynku powinna zostać wykonana przez doświadczonego projektanta lub rzeczoznawcę z odpowiednimi uprawnieniami. Od prawidłowo wykonanej oceny stanu istniejącego docieplenia zależy sposób i technologia jego naprawy, tj. ustalenie, czy należy ocieplenie ściągnąć i ocieplić budynek na nowo, czy też naprawić, wzmocnić i przygotować pod docieplenie nową warstwę izolacji. W ślad za oceną stanu technicznego istniejącej elewacji powinien powstać projekt techniczny, w którym zostaną dokładnie opisane poszczególne etapy prac. Wzmocnienie starej warstwy docieplenia należy wykonać za pomocą łączników mechanicznych, które ponownie zamocują ją do elewacji. Do tego celu należy stosować łączniki z trzpieniem stalowym wkręcanym, które docisną system do podłoża. Łączniki tego typu gwarantują odpowiednie nośności oraz precyzję montażu. Warto tu również zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią nośność łączników przy przeciąganiu przez materiał termoizolacyjny. Najlepiej sprawdzają się tu rozwiązania domocowujące termoizolację na całej jej grubości. Przy doborze odpowiedniego mocowania mechanicznego należy uwzględnić rodzaj i grubość zastosowanej izolacji, typ podłoża (A,B,C,D,E), rozmieszczenie oraz ilość łączników na 1 m2 mocowanej powierzchni, zależnej od wysokości budynku i strefy wiatrowej. Zamocowanie nowej warstwy izolacji termicznej projektuje się w taki sposób, aby łączniki mechaniczne przeniosły całkowicie obciążenia związane z siłą ssania wiatru. Jakość i parametry takiego rozwiązania muszą gwarantować minimum dwudziestopięcioletni okres użytkowania docieplenia przy zachowaniu stałych parametrów wytrzymałościowych. Należy tutaj również pamiętać o innych istotnych cechach użytkowych łączników, a mianowicie o ich energooszczędności. Łączniki energooszczędne to takie, które nie wprowadzają mostków termicznych, a zatem nie powodują strat ciepła. Najlepsze produkty na rynku mają określony powyższy parametr – podany on jest w Europejskiej Ocenie Technicznej produktu.

Montaż zagłębiony łącznika ejotherm STR U 2G z użyciem zaślepki systemowej

Wojciech Hasiak
Kierownik ds. Sprzedaży WDVS termoizolacje fasadowe


EJOT to międzynarodowy Holding działający już ponad 95 lat na rynkach całego świata. Firma specjalizuje się w produkcji elementów złącznych dla przemysłu, budownictwa i motoryzacji wykonywanych z metalu oraz tworzyw sztucznych. EJOT jest twórcą wielu opatentowanych i nowatorskich rozwiązań technicznych rozwijanych we współpracy z klientami. Dewizą EJOT jest hasło „Jakość łączy”, które odzwierciedla najważniejszą cechę produktów EJOT – najwyższą jakość. Z tego też powodu w EJOT funkcjonują systemy ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO/TS 16949 (spełnienie wymagań dla przemysłu motoryzacyjnego), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego) oraz ISO 50001 (system zarządzania energią).