1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BIM ROADSHOW W POLSCE
BIM ROADSHOW W POLSCE
0

BIM ROADSHOW W POLSCE

0

W dniach 16-17 kwietnia gościła w Warszawie, na zaproszenie Business Finland, Biura Radcy Handlowego Ambasady Finlandii, fińska delegacja reprezentująca organizację buildingSMART Finland oraz Program Smart Buildings and Construction skupiający czołowe fińskie firmy wyspecjalizowane w różnych aspektach Building Information Management (BIM).

Podczas pierwszego dnia wizyty fińskiej delegacji w Warszawie zorganizowano w SARPie Forum wymiany doświadczeń w zakresie tej rewolucyjnej technologii. Wzięło w nim udział blisko 60 osób.

BIM (Building Information Modeling/ Management), czyli modelowanie informacji o budynku, tudzież zarządzanie informacją o budynku, to inteligentny proces oparty na modelowaniu 3D, który dostarcza architektom, inżynierom, wykonawcom, ale również końcowym użytkownikom budynku, narzędzi służących bardziej efektywnemu planowaniu, projektowaniu, wznoszeniu oraz finalnemu zarządzaniu budynkami i obiektami infrastruktury. Jego wyjątkowość polega na tym, że obiekty tworzone w technologii BIM posiadają wszystkie parametry rzeczywistego budynku, a dane są ustandaryzowane, co umożliwia uzyskanie dużo większej niż w wypadku klasycznego projektowania 2D ilości danych, a także automatyzację ich przetwarzania i możliwość analizy w niezliczonych aspektach. Wpływa to na usprawnienie przepływu informacji, co ułatwia zarządzanie projektem – kontrolę procesu, wczesną eliminację błędów, optymalizację kosztów, czy chociażby skrócenie czasu realizacji.

BIM jest technologią, która dopiero rozwija skrzydła Polsce, Finlandia jest zaś w tym zakresie europejskim liderem. Jednocześnie nasz kraj jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych w Europie, a liczba i skala inwestycji sprawiają, że poszukiwanie rozwiązań optymalizacyjnych stało się palącą kwestią. Forum zorganizowane przez Business Finland miało za zadanie przedstawić fińskie dokonania i pobudzić współpracę między przedstawicielami branży w obu krajach.

Kluczowi uczestnicy tego rynku w Polsce są już gotowi do prowadzenia projektów w tej technologii, jednak w szerokim środowisku branżowym nadal brakuje chęci dzielenia się informacją, czy obawą przed wdrażaniem nowych rozwiązań. Powodem zaistniałej sytuacji może być brak świadomości i zainteresowania ze strony klientów oraz negatywne nastawienie do wartości dodanej płynącej z wykorzystania BIM, w odniesieniu do koniecznych do poniesienia kosztów. BIM stanie się niebawem ‘business as usual’, jak twierdzi Tomi Hentinnen, i jego wykorzystanie w całym procesie inwestycyjnym nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, tak jak to miało miejsce z wdrażaniem Auto Cada czy innych programów cyfrowych do projektowania.  Przejście z wersji papierowej rysunków na wersje digital było kiedyś kosztowną nowinką, teraz jest to ‘business as usual’. Podobnie rzecz się ma z przejściem z wersji 2D na 3D, i nawet w dalszej perspektywie 4D i 5D.

Leszek Włochyński, lider BIM w HOCHTIEF Polska i wiceprezes Fundacji na rzecz utworzenia oddziału buildingSMART w Polsce, jeden z prelegentów Forum, stwierdził, że jednym z kluczowych powodów takiej sytuacji jest brak odgórnych decyzji by wspomóc wdrożenie BIM w kraju. Jak dotąd nie powstały ujednolicone standardy na poziomie krajowym, a technologia ta jest nieobecna w przetargach publicznych, które stanowią znaczną część rynku budownictwa.

Z kolei prof. Elżbieta Dagny-Ryńska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, podkreśliła zalety BIM w kontekście optymalizacji procesu budowlanego, lepszej współpracy wszystkich jego uczestników, możliwości wczesnego wyłapania błędów i minimalizacji niepotrzebnych kosztów.

W imieniu organizacji buildingSMART Finland, powołanej do rozwoju i promocji BIM, wystąpił Tomi Henttinen. Wspomniał on, że pierwszy swój projekt z użyciem BIM realizował w 2001 roku, przy czym wykorzystanie tej technologii, prócz rozwiązania części problemów, tworzyło wiele nowych. Od tego czasu proces udało się zoptymalizować, opracowane i przyjęte zostały krajowe standardy, a użycie BIM weszło do kanonu prowadzenia procesu budowlanego. Obecnie w Skandynawii nierzadkie są budowy, na których nie korzysta się z papierowej dokumentacji, a wszystkie dane umieszczone są w chmurze – dostępne 24 godziny na dobę, aktualizowane w czasie rzeczywistym i wykorzystywane przez uczestników procesu budowlanego przy pomocy laptopów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.

BuildingSMART Finland skupia prawie 120 organizacji – firm oferujących oprogramowanie BIM, usługi z nim związane i konsulting, a także wyspecjalizowanych w projektowaniu, budowaniu i zarządzaniu inteligentnymi, ultra wydajnymi budynkami, charakteryzującymi się wysoką efektywnością energetyczną, niższymi kosztami w cyklu życia, lepszą jakością powietrza i wysokim poziomem komfortu w pomieszczeniach. W ramach wizyty Polskę odwiedzili przedstawiciele 6 firm: Gravicon, Novatron, Infrakit, Sova3D, Tridify i Sitowise.

Reprezentantem Gravicon Oy był wspomniany wcześniej Tomi Henttinen, piastujący równocześnie stanowisko przewodniczącego BuildingSMART Finland.  Gravicon zajmuje się konsultingiem IT i tworzeniem oprogramowania dla budownictwa, ze specjalizacją w doradztwie i rozwiązaniach z zakresu BIM. Przykłady najnowszych realizacji obejmują: Helsinki Music Centre, Performing Arts Center w Kristiansand (Norwegia), Espoo Hospital i Centre for Senior Citizens (Finlandia) czy renowacja Fińskiej Opery Narodowej. Zakres zadań firmy Gravicon w tych projektach rozciągał się od określenia ogólnej specyfikacji BIM w projekcie, po faktyczne tworzenie modeli BIM. Firma często pełni również rolę menedżera BIM w projektach.

Novatron, część grupy MOBA, jest ekspertem od zdigitalizowanych rozwiązań w zakresie robót ziemnych. BIM Manager Petteri Palviainen przedstawił działalność firmy, polegającą na opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu systemów sterowania maszynami mobilnymi oraz oferowaniu usług szkoleniowych i konsultacyjnych dla wszystkich faz zdigitalizowanych projektów ziemnych.

W imieniu firmy Infrakit wystąpił wiceprezes Pasi Joensuu. Dzięki Infrakit, platformie dla budownictwa umiejscowionej w chmurze, firmy budowlane i administratorzy mogą digitalizować projekty budowlane. Projekty i postęp prac są dostępne online, w czasie rzeczywistym. Infrakit integruje wszystkie systemy CAD, sprzęt geodezyjny i sterowanie maszynami 3D w ramach jednej platformy w chmurze. Oznacza to szybsze wykonywanie projektów przy mniejszej liczbie błędów i oszczędność 20% całkowitych kosztów projektu.

Petri Kokko, twórca firmy Sova 3D nakreślił jej podstawowe obszary działania: modelowanie 3D (zintegrowane z usługami nadzoru budowlanego), usługi projektowania 3D i platformę interfejsu 3D dla konstruktorów i projektantów / architektów, gdzie można komunikować się podczas projektu, s3dmapsservice, technologię wirtualnej rzeczywistości i modelowanie z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, trójwymiarową fotografię lotniczą z dronów, z użyciem której można tworzyć sklasyfikowane chmury punktów. Te dane można wykorzystać do tworzenia modeli powłokowych 3D lub modeli miast. Systemy Sova3D pomagają gromadzić, optymalizować i dostarczać informacje oraz wykorzystywać je w celu najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta.

W dalszej kolejności swoje doświadczenia z BIM omawiała firma Tridify. Jej wiceprezes, Tomi Haverinen, przedstawił inteligentne internetowe narzędzie do współpracy, sprzedaży i marketingu dla branży AEC. Oprogramowanie to wykorzystuje istniejące zasoby 3D i inteligentne obiekty do tworzenia interaktywnych środowisk wirtualnych. Dostępne przez urządzenia mobilne, stacjonarne i sprzęt VR, Tridify pomaga osiągnąć ambitne cele sprzedażowe, jednocześnie zaspokajając oczekiwania i potrzeby klientów.

Wystąpienia Finów zamknęła firma Sitowise. Jest to organizacja ekspercka, zatrudniająca 1200 pracowników, oferująca wszelkie usługi projektowe i eksperckie związane ze środowiskiem budowlanym. Będąc jedną z największych fińskich firm projektowych i konsultingowych w dziedzinie budownictwa, Sitowise ma duże doświadczenie w międzysektorowych projektach miejskich, słynąc z bycia prekursorem zarządzania wiedzą i modelowania informacji. Anssi Savisalo, Service Manager Sitowise, przedstawił usługi firmy, obejmujące szeroko pojęte projektowanie, planowanie infrastruktury, inteligentne miasta, przygotowanie i zarządzenie projektami/inwestycjami.

Udział w BIM Roadshow wzięło prawie 60 osób, przedstawicieli kluczowych aktorów procesu budowlanego: reprezentanci Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Politechniki Warszawskiej, Fundacji na rzecz powołania buildingSMART Polska, architektów, firm deweloperskich, generalnych wykonawców oraz mediów branżowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo BUILDER.

Informacji dodatkowych udziela:
Business Finland/ Finland Trade Center/ Embassy of Finland/ Chopina 4/8, 00-559 Warszawa/ Poland
Zofia Stelmaszczyk/ Senior Advisor/ Tel.: +358 29 4695912/Mobile: +48 601 98 52 02/ zofia.stelmaszczyk@businessfinland.fi