1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. PREFABRYKACJA BETONOWA CZ. 7
PREFABRYKACJA BETONOWA CZ. 7
0

PREFABRYKACJA BETONOWA CZ. 7

0

Połączenia elementów. Współczesna prefabrykacja aktualnie oferuje projektantom szereg rozwiązań połączeń systemowych umożliwiających wykorzystanie jej atutów do maksimum.

Wznoszenie obiektów budowlanych z prefabrykatów, zgodnie z ideą prefabrykacji, polega na połączeniu na miejscu wbudowania wyprodukowanych zawczasu elementów w kompletną i funkcjonalną całość. Proces ten ma kluczową rolę w kształtowaniu charakterystyki tej technologii budowania i stanowi o pełnym wykorzystaniu korzyści stosowania technologii prefabrykacji, co determinuje ekonomiczną opłacalność prefabrykacji oraz terminowość wzniesienia realizowanego obiektu. Uproszczenie rozwiązań konstrukcyjnych w połączeniach elementów pozwala ograniczyć pracochłonność wznoszenia oraz liczebność ekip montażowych, a zatem i koszt budowy. Zmniejsza się także ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń podczas realizacji obiektu.

Ogólne wymagania

Połączenia w konstrukcjach prefabrykowanych występują zarówno pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, jak i elementami pełniącymi poboczne funkcje w obiekcie. Połączenia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi z racji przyjętych schematów statycznych muszą przenosić pomiędzy elementami siły wynikające z przyjętego charakteru pracy konstrukcji. Jest to bardzo istotne zadanie, które decyduje o niezawodności i bezpieczeństwie konstrukcji. Połączenia we współczesnej konstrukcji prefabrykowanej muszą spełniać kryteria.

CZYTAJ DALEJ >>