1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.5
KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.5
0

KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.5

0

Projektowanie koncepcyjne. Dla każdego inżyniera, w szczególności dla będącego na początku swej kariery zawodowej, pożądanym wyzwaniem, z którym chciałby się zmierzyć, jest projekt ciekawej konstrukcji, o dużych rozmiarach, oryginalnej architekturze i nowatorskich rozwiązaniach technicznych.

Kładki z pewnością należą do tego rodzaju obiektów, dających możliwość twórczego spełnienia się przy ich projektowaniu i realizacji. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu związanego z konkursem dla młodych inżynierów na projekt kładki pieszo-rowerowej. W pierwszych dwóch częściach [1, 2] zostały podane podstawowe informacje na temat wymagań funkcjonalno- użytkowych dla kładek, a także metodyki ich projektowania. Dwie kolejne części dotyczyły parametrów i obciążeń stosowanych w analizie dynamicznej. Niniejsza część zawiera kilka podstawowych informacji na temat projektowania koncepcyjnego kładek dla pieszych, na które składa się:
• wybór miejsca przejścia trasy pieszo-rowerowej nad przeszkodą,
• wybór przebiegu trasy,
• ukształtowanie kładki w przekroju podłużnym,
• wybór formy konstrukcyjnej i architektonicznej,
• określenie geometrii podpór i rodzaju posadowienia.

CZYTAJ DALEJ >>