1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017
PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017
0

PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017

0

Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na Politechnice Szczecińskiej a doktora habilitowanego nadała jej Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Aktualnie już drugą kadencję pełni funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, powstałego w 2009 roku w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie i kierownika Zakładu Technologii Betonu. Jest autorką ponad 100 artykułów i referatów w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych i krajowych z zakresu technologii betonu, betonów samozagęszczalnych, betonów nowej generacji, betonów lekkich.

Prof. Maria Kaszyńska jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILIW PAN. Jest też członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych KILIW PAN oraz  przedstawicielem KILIW PAN ds. współpracy z Amerykańskim Instytutem Betonu (American Concrete Institute).

Od lat bardzo aktywnie działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, pełniąc funkcje przewodniczącej Szczecińskiego Oddziału przez 14 lat, będąc członkiem Zarządu Głównego PZITB i Komitetu Nauki PZITB a obecnie przewodniczącą Komitetu Nauki PZITB.

W środowisku budowlanym kraju prof. Maria Kaszyńska jest wysoko cenioną organizatorką od 1994 roku cyklicznych konferencji naukowo-technicznych „Awarie Budowlane”, w których udział każdorazowo bierze ponad 500 osób z kraju i z zagranicy.

Za swoje działania prof. Maria Kaszyńska została nagrodzona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką za Zasługi dla Budownictwa, Złotą i Złotą z Diamentem Odznaką Honorową PZITB, oraz Złotą Odznaką Honorową NOT. Otrzymała również bardzo prestiżowe i cenione w środowisku nagrody i wyróżnienia: nagrodę PZITB im. Profesora Wacława Żenczykowskiego, Medal im. Profesora Ciesielskiego, nagrodę Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (honorowe członkostwo) za działania i promocję w USA i Kanadzie polskich osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii, została również uhonorowana przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki dyplomem „Ambasadora Kongresów Polskich”.