Home Z STARE KATEGORIE Nauka BUDOWNICTWO INNOWACYJNE
BUDOWNICTWO INNOWACYJNE
0

BUDOWNICTWO INNOWACYJNE

0

Technologie prefabrykowane i modułowe w budownictwie mieszkaniowym. Technologie prefabrykowane, w tym modułowe, są jednocześnie wyzwaniem i szansą dla rozwoju współczesnego budownictwa mieszkaniowego. Aby z tej szansy skorzystać, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Niedobór mieszkań w Polsce jest nadal bardzo wysoki – na 1000 mieszkańców przypada około 350 mieszkań, a w UE średnio – 466 (rys. 1.). Plasuje to nas na przedostatnim miejscu wśród krajów UE – za Maltą i przed ostatnią w tym rankingu Słowenią. Sytuacji tej nie poprawiły realizowane od 2007 r. kolejne rządowe programy: Rodzina na Swoim, a od 2014 r. Mieszkanie dla Młodych (MdM), które w założeniu mają być wsparciem finansowym dla ludzi potrzebujących własnego miejsca do godnego mieszkania. Ustalone w nich limity mają ograniczyć kupowanie dużych, komfortowych mieszkań po wysokich cenach, pomimo że dane statystyczne odnoszące się do jakości mieszkań są dla Polski również niekorzystne.

CZYTAJ DALEJ >>

open