1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PROF. ANDRZEJ NOWAK Z TYTUŁEM DOCTORA HONORIS CAUSA
PROF. ANDRZEJ NOWAK Z TYTUŁEM DOCTORA HONORIS CAUSA
0

PROF. ANDRZEJ NOWAK Z TYTUŁEM DOCTORA HONORIS CAUSA

0

15 listopada w głównym gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu i godności Doctora Honoris Causa Nauk Technicznych profesorowi Andrzejowi Nowakowi. Redakcja oraz przedstawiciele Rady Programowej i Naukowej oraz Rady Recenzentów „Buildera”, której członkiem jest profesor Nowak – składają serdeczne gratulacje.

Profesor Andrzej Nowak należy do grona wybitnych współczesnych postaci działających w zakresie inżynierii lądowej na świecie. Jego działalność naukową i zawodową charakteryzuje rozległość tematyczna oraz wymiar międzynarodowy. Jest autorytetem w zakresie niezawodności konstrukcji budowlanych i inżynierskich, autorem wielu publikacji o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju nauki w zakresie inżynierii lądowej. Szczególnie cenne są jego innowacyjne rozwiązania w zakresie badań konstrukcji mostowych wykorzystywane do oceny nośności tych obiektów po wielu latach eksploatacji. Jest współtwórcą nowej generacji norm amerykańskich dotyczących obciążeń i nośności konstrukcji.

Oprócz osiągnięć o charakterze badawczym, profesor Nowak to również znakomity nauczyciel, który prowadził wykłady na wielu uczelniach w różnych krajach. Ponadto jest promotorem 36 prac doktorskich, przy czym doktoranci pochodzili z różnych krajów, w tym z Polski, co też świadczy o międzynarodowym wymiarze jego działalności.

Profesor Andrzej Nowak jest aktywnym uczestnikiem polskiego życia naukowego. Uczestniczył w wielu konferencja i sympozjach, organizował spotkania i konferencje z polskimi partnerami. Przyjeżdżał na seminaria z profesorami ze Stanów Zjednoczonych. Organizował wymianę studentów.

Studia magisterskie profesor Nowak ukończył w 1970 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na tym samym Wydziale uzyskał w 1975 roku stopień doktora nauk technicznych. W 1976 roku otrzymał angaż na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie. Po jego zakończeniu pracował na uniwersytetach amerykańskich: State University of New York w Buffalo (1978-1979), University of Michigan w Ann Arbor (1979 – 2004), University of Nebraska w Lincoln (2005-2013), a od 2013 roku pracuje na Auburn University.

Laureat tytułu Doctora Honoris Causa jest od 2009 roku prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Rada ta była współorganizatorem Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich w 2010, 2013 i 2016 roku. We wszystkich tych przypadkach był przewodniczącym Komitetu Programowego.

Tytuł Doctora Honoris Causa został nadany profesorowi Andrzejowi Nowakowi na podstawie uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej.