1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA DACHU W KONTEKŚCIE PPOŻ. – KONFERENCJA DAFA
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA DACHU W KONTEKŚCIE PPOŻ. –  KONFERENCJA DAFA
0

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA DACHU W KONTEKŚCIE PPOŻ. – KONFERENCJA DAFA

0

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, zaprasza 31.01.2018 r. na VIII Konferencję naukowo-techniczną: „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” – zorganizowaną w ramach BUDMY 2018.

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Referaty, wygłoszone przez uznanych specjalistów i rzeczoznawców ppoż. omówią:

  • Wytyczne Stowarzyszenia DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case – study na bazie rysunków)./ mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej;
  • Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne. / mgr inż. Maria Dreger – Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO;
  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. / mgr inż. Monika Hyjek – projektant, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego;
  • Wymagania i podejście ubezpieczycieli./ mgr inż. Robert Kuczkowski – koordynator – Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach.

Program konferencji zbudowany jest na kanwie zagadnień zawartych w najnowszej publikacji Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom,  inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Konferencje DAFA są wydarzeniami, które już na stałe wpisały się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej na których trzeba być.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na: www.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.