1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. FASADY METALOWO-SZKLANE CZ.2
FASADY METALOWO-SZKLANE CZ.2
0

FASADY METALOWO-SZKLANE CZ.2

0

Analiza wybranych błędów projektowych i wykonawczych. Podstawowym problemem występującym w konstrukcjach fasad są nieprawidłowości powstałe podczas montażu elementów metalowych i przy mocowaniu tafli szkła.

We współczesnym budownictwie elewacje metalowo-szklane są najpopularniejszym rozwiązaniem ścian osłonowych wykorzystywanym w budynkach biurowych i obiektach użyteczności publicznej. Najczęściej występujące błędy w konstrukcjach tego typu fasad wynikają z podstawowych niedopatrzeń montażowych.

Tafle szklane
Systemy słupowo-ryglowe składane na budowie narażone są na pękanie szyb. Przyczyną pojawienia się tego zjawiska może być występowanie zbyt dużych naprężeń lub ich nierównomierne rozłożenie w tafli szkła. Częstym problemem jest generowanie zbyt dużych sił dociskających, co w konsekwencji wpływa na lokalne naprężenia w przeszkleniu. Nie odpowiedni sposób podparcia (rys. 2.) lub lokalne dociskanie tafli do metalowych części może doprowadzić do jej zniszczenia.

Uszczelki
Niewłaściwie zamontowane uszczelki powodują powstawanie zacieków oraz zawilgocenie elementów fasady, co przyspiesza proces ich niszczenia. Wnikanie wody do wnętrza budynku prowadzi także do kontaktu z wilgocią elementów żelbetowych, co sprzyja rozwijaniu się korozji. Taki długotrwały stan ma znaczący wpływ na komfort użytkowania budynku, prowadzi do powstawania zagrzybienia i murszenia elementów gipsowych. Przykład błędnego montażu pokazano na zdjęciu (rys. 3.). Źle dobrana długość uszczelki pionowej powoduje powstawanie nieszczelności. Uszczelka pozioma jest za krótka, dlatego uległa spłaszczeniu. Połączenie w narożniku jest niewłaściwe, końcówki elementów powinny być docięte pod kątem 45 stopni, aby dobrze do siebie przylegały. Kolejne niedopatrzenie podczas montażu widać na rys. 4. Zauważamy brak uszczelki pionowej. Górna uszczelka pozioma jest za krótka i została nieodpowiednio przycięta, dolna natomiast jest za długa.

CZYTAJ DALEJ >>