1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. MOST JAGIEŁŁY
MOST JAGIEŁŁY
0

MOST JAGIEŁŁY

0

Pierwszy polski historyczny most wojskowy. Każdego roku w lipcu wspominana jest bitwa pod Grunwaldem – symbol zwycięstwa oręża polskiego. Jednak tylko nieliczni pamiętają, że ten sukces został zapoczątkowany budową wyjątkowego mostu pływającego. 

Pierwszego polskiego historycznego mostu wojskowego – będącego kamieniem węgielnym historii polskich saperów.

Każdy Polak zna datę 15 lipca 1410 r., ale poprzedzający bitwę okres wytężonej pracy szkutników, saperów i budowniczych mostów jest okryty mgłą zapomnienia. Stosunkowo nieliczna jest grupa osób, dla których Most Jagiełły postawiony w Czerwińsku w czerwcu 1410 r. jest ważnym symbolem świadczącym o znaczeniu myśli inżynierskiej, inżynierii wojskowej i polskiego mostownictwa. Lipiec to świetna okazja, aby przypomnieć Most Jagiełły zbudowany ponad 600 lat temu – pierwszy tak ważny most na ziemiach polskich, o którym zachowały się relacje pisane.

W prezentowanym artykule przedstawiono prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza dyskusję na temat tego, jak mógł wyglądać Most Jagiełły oraz argumenty potwierdzające koncepcję autorki, wykorzystaną podczas budowy Repliki Mostu Jagiełły – Repliki, która została zaprezentowana w czerwcu 2010 r. podczas uroczystości jubileuszowych w Czerwińsku (rys 1). W budowie Repliki Mostu Jagiełły w Czerwińsku uczestniczyła firma mostowa „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. Natomiast łodzie, na których postawiono przęsło, zostały wypożyczone na ten cel przez Dom Polonii w Pułtusku. Pomocy przy stawianiu Repliki udzielili także saperzy z 5. Ośrodka Przechowywania Sprzętu z Nowego Dworu Mazowieckiego.

CZYTAJ DALEJ >>