1. Home
  2. Bez kategorii
  3. IZABELLA ROKICKA – TRANSPARENTNE RAPORTOWANIE
IZABELLA ROKICKA – TRANSPARENTNE RAPORTOWANIE
0

IZABELLA ROKICKA – TRANSPARENTNE RAPORTOWANIE

0

To podstawa relacji z naszymi interesariuszami. Raport dedykujemy szerokiemu gronu odbiorców – naszym pracownikom, społecznościom i władzom lokalnym, klientom, dostawcom, instytucjom naukowym, liderom opinii, stowarzyszeniom branżowym.

Z Izabellą Rokicką, Dyrektor Komunikacji i Public Affairs, Europa i Polska, Członkiem Zarządu CEMEX Polska rozmawiał Marcin Ozon.

Marcin Ozon: Dlaczego warto publikować raporty zrównoważonego rozwoju?
Izabella Rokicka: W raportowaniu pozafinansowym widzimy ogromną wartość. Jest to nie tylko zebranie w jednym miejscu wszystkich działań, jakie podejmuje nasza firma w ramach odpowiedzialności społecznej, ale także materiał, którym chcemy dzielić się z naszym otoczeniem. Jako firmie odpowiedzialnej społecznie zależy nam, aby w transparentny sposób pokazać nasz biznes i decyzje, które podejmujemy, oraz zapewnić naszych interesariuszy o kontynuowaniu dotychczasowych działań i podejmowaniu nowych zobowiązań. Zobowiązania te wynikają z tego, co mówią nasi interesariusze na spotkaniach, a my uważnie wsłuchujemy się w te potrzeby i staramy się je realizować.

M.O.: Jak powstaje Raport?
I.R.: Raportowania wciąż się uczymy. Pracujemy nad tym, jak lepiej zbierać, opracowywać i przedstawiać kluczowe dane dotyczące naszej działalności. Obserwujemy, jak robią to inne uznane firmy i staramy się włączać najlepsze praktyki do naszych publikacji. Raporty opracowujemy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative). Powstają one przy udziale różnych grup interesariuszy, do których je kierujemy – pracowników, przedstawicieli lokalnych społeczności, partnerów Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość i ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Regularnie prowadzimy dialog z otoczeniem, aby zebrać aktualne informacje zwrotne i oczekiwania od naszych interesariuszy. Realizujemy to poprzez: spotkania otwartego dialogu zarządu z pracownikami, dialog z interesariuszami w kluczowych zakładach spółki, a także – od zeszłego roku – dialog z ekspertami branżowymi. Do dyskusji o zrównoważonym rozwoju w branży budowlanej zaprosiliśmy przedstawicieli stowarzyszeń branżowych oraz biznesowych, instytucji naukowych, jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskowe i bezpieczne miejsce pracy oraz klientów i organizacje pozarządowe. Celem tego spotkania było zebranie rekomendacji działań w kluczowych dla nas obszarach, jak Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość, zdrowie i bezpieczeństwo czy raportowanie pozafinansowe. Na końcu procesu raportowego nasz Raport poddajemy audytowi zewnętrznemu – zależy nam na tym, aby przedstawiane dane były rzetelnie sprawdzone i wiarygodne.

M.O.: Do kogo adresowana jest taka publikacja?
I.R.: Raport dedykujemy szerokiemu gronu odbiorców – naszym pracownikom, społecznościom i władzom lokalnym, klientom, dostawcom, instytucjom naukowym, liderom opinii, stowarzyszeniom branżowym. Staramy się, aby każda z tych grup znalazła interesujące dla siebie informacje o naszej firmie.

M.O.: W jaki sposób komunikują Państwo Raport tak szerokiemu gronu interesariuszy?
I.R.: Po wydaniu Raportu prowadzimy kampanię promocyjną wewnątrz firmy, korzystając z naszych wewnętrznych kanałów komunikacji oraz mediów społecznościowych. W przypadku interesariuszy Raport przekazujemy na spotkaniach dialogowych. Jest to dla nas niezwykle istotne, aby nasi najważniejsi partnerzy otrzymali publikację osobiście i mieli możliwość bezpośredniego podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. Zależy nam także na aktywnym promowaniu raportowania społecznego w naszej branży.

M.O.: Jak zatem temat raportowania pozafinansowego postrzegany jest w branży?
I.R.: Bardzo cieszy nas, że z roku na rok rośnie liczba firm z branży budowlanej, które decydują się na pokazanie swoich działań w raportach społecznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to standardem i firmy z naszej branży będą widzieć w tym coraz większą wartość dla siebie i otoczenia.

M.O.: Jaką wartość widzą Państwo dla siebie w procesie raportowania?
I.R.: W raportach finansowych nie znajdziemy aspektów związanych z reputacją czy zaufaniem, natomiast w raportach zrównoważonego rozwoju kwestie związane choćby z zarządzaniem ryzykiem, podejściem firmy do ochrony środowiska czy kwestii etycznych są transparentnie przedstawione. Raporty społeczne to nieocenione źródło informacji o firmie i jej funkcjonowaniu. Materiał obejmuje kontekst branżowy, wyzwania stojące przed naszą firmą oraz całą branżą i nasze odpowiedzi na nie. Przedstawiamy tam stan realizacji naszych zobowiązań wobec środowiska i interesariuszy oraz proponujemy nowe zobowiązania, które chcemy realizować w kolejnych latach.

M.O.: Co znajdą czytelnicy w najnowszym raporcie CEMEX?
I.R.: W naszej najnowszej publikacji można znaleźć nowe oraz poszerzone informacje z istotnych dla nas obszarów. Więcej miejsca niż dotychczas poświęciliśmy naszym klientom, realizując strategię „Koncentracja na Kliencie”. Postanowiliśmy jeszcze szerzej i bardziej szczegółowo zaprezentować wyzwania i priorytety naszej branży. Wsłuchując się w opinie naszych interesariuszy, zmieniliśmy strukturę Raportu, przedstawiając w jednym miejscu dane wskaźnikowe i zobowiązania. Dodaliśmy również słowniczek, w którym podajemy definicje trudnych pojęć użytych w treści publikacji. Ponadto w tym roku Raport opublikowaliśmy też w formie elektronicznej, jest on dostępny na stronie www.raport.cemex.pl.