Home Z STARE KATEGORIE Nauka PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FLAGA
PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FLAGA
0

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FLAGA

0

Z ostałem zachęcony przez Redakcję „ Buildera” do wypowiedzi na aktualne tematy budownictwa w Polsce. Korzystając z okazji muszę stwierdzić, że gołym okiem widać, iż kraj nasz pięknieje (w czym duża zasługa budownictwa).

Pojawiają się bardzo ciekawe rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza od strony architektury, powstają spektakularne budowle, jak stadiony sportowe, filharmonie, muzea, okazałe wieżowce administracyjne i hotele. Rozwija się sieć dróg krajowych i autostrad, powstają obwodnice wielu miast, aż przyjemnie jest przemieszczać się z dużą prędkością po całym kraju, z zachodu na wschód, z północy na południe. Nie powinno to jednak przesłaniać złej jakości wielu dróg niższej kategorii, które są zarządzane przez samorządy lokalne.
Radość wzbudzają nowoczesne, piękne obiekty mostowe. Są to m.in. belkowy most autostradowy przez Wisłę w Grudziądzu (lmax=180 m), most extradosed przez Wisłę w Kwidzynie o rekordowej w Europie rozpiętości przęseł 2 x 204 m, most łukowy im. gen. Zawadzkiej przez Wisłę w Toruniu o rozpiętości głównych przęseł 2 x 270 m, most podwieszony MD7 przez Wisłę w Krakowie, mosty budowane na obwodnicy Ostródy (w tym most extradosed o lmax=2 x 206 m).
Rusza również, dotąd zaniedbane, budownictwo tunelowe. Po dużym sukcesie przy realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku (l=1377,5 m) w budowie jest tunel drogowy na trasie S7 w Lubniu o długości ponad 2 km, w przygotowaniu jest budowa tunelu drogowego pod Świną w Świnoujściu – inwestycja długo odkładana, ale bardzo potrzebna do szybkiego połączenia kurortów wybrzeża Morza Bałtyckiego (w Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii) z krajami Europy Zachodniej. Mamy też decyzję o sfinansowaniu budowy drogi transgranicznej Via Karpatia, która w układzie północ – południe ożywi gospodarczo i społecznie wschodnie rejony Polski.
Na koniec pragnę zwrócić uwagę, że współczesne budownictwo to nie tylko nowoczesne techniki i technologie, nowoczesne materiały budowlane i techniki obliczeniowe (w tym BIM), to także szersze spojrzenie na powiązanie budownictwa z urbanistyką (rzecz bardzo zaniedbywana) i gospodarką przestrzenną, to także wpływ budownictwa na generowanie nadmiernego ruchu samochodowego i związane z tym zatory komunikacyjne, smog oraz niedopuszczalne w innych krajach Europy skażenie atmosfery. To także uwzględnianie w szerszym zakresie zagadnień energetycznych (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) oraz obciążeń klimatycznych działających na budowle (wiatr, śnieg, ulewne deszcze, mróz, „przewietrzanie” osiedli czy też wytwarzające się między budynkami podciśnienia wywołujące zatrucia mieszkańców czadem). Jest to zatem cały kompleks zagadnień „okołobudowlanych” mających wpływ na obraz naszych miast oraz osiedli, na komfort życia i zdrowie obywateli.

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Politechnika Krakowska
Członek Rady Recenzentów Miesięcznika „Builder”

open