Home Bez kategorii ALUPLAST WYRÓŻNIONY ORŁEM POLSKIEJ STOLARKI
ALUPLAST WYRÓŻNIONY ORŁEM POLSKIEJ STOLARKI
0

ALUPLAST WYRÓŻNIONY ORŁEM POLSKIEJ STOLARKI

0

Podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej już po raz piąty w historii przyznano Orły Polskiej Stolarki.

Podczas wieczornej Gali Kongresu Orła Polskiej Stolarki przyznanego przez Zarząd Związku POiD” odebrała firma Aluplast Sp. z o.o.

To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjność, wsparcie technologiczne i edukacyjne dla producentów stolarki PVC w zakresie trendów rozwojowych branży stolarki budowlanej i poprawnego montażu oraz za aktywne wsparcie działań realizowanych przez Związek POiD. Jak podkreślał, odbierający wyróżnienie w imieniu firmy, Marcin Szewczuk jest to bardzo jest to bardzo miłe docenienie naszych wieloletnich działań, ale również mocny doping i zobowiązanie, by teraz jako Orzeł Polskiej Stolarki nie obniżać lotów i wciąż aktywnie angażować się na rzecz promocji najwyższych standardów w branży.

O energooszczędności – czy dalsze obniżanie współczynnika przenikalności cieplnej jest zasadne?

Dwa kongresowe dni obfitowały w interesujące dyskusje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed producentami i dostawcami stolarki budowlanej. Pierwszy z paneli dyskusyjnych „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej” poświęcony był odniesieniu się do zapisanego w Warunkach Technicznych stopniowego zaostrzania wymogów w zakresie izolacyjności termicznej stolarki. Przypomnieć należy, że od stycznia tego roku obowiązują już ostrzejsze wymagania w tym zakresie, natomiast od początku 2021 r. (a w przypadku budynków użyteczności publicznej od roku 2019) miałoby nastąpić dalsze zaostrzenie wymogów. W ramach dyskusji panelowej zaprezentowane zostały różne stanowiska oraz analiza wymagań w innych krajach UE.

Moderatorem dyskusji był Marek Wielgo, Redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl, zaś w roli panelistów wystąpili: dr Ludomir Duda, V-ce Przewodniczący 8 Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, Piotr Gadomski, Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Sławomir Tomasz Kwiatkowski, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Dipl. Ing. Günter Schlagowski, twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast Sp. z o.o. i Jerzy Żurawski, współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii  i Środowiska.

Myślę, że już przed dyskusją można było z dużym prawdopodobieństwem przypuścić jakie będą wyniki głosowania w tym zakresie – komentuje Marcin Szewczuk z firmy Aluplast i jeden z panelistów. Jak pokazała jednak debata, obfitująca w bardzo różne punkty widzenia, zagadnienie wcale nie jest takie oczywiste. Z jednej strony w centrum zainteresowania Związku powinno być forsowanie działań, które zwiększą jeszcze konkurencyjność polskich firm, a z drugiej strony należałoby promować coraz wyższe standardy i wspierać działania nakierowane na stosowanie coraz bardziej zaawansowanych produktów. W związku z tym myślę, że postulując jakiekolwiek zmiany należy zwrócić uwagę, czy wymagany poziom określonych właściwości nie będzie zbyt wysoko ustalał minimów, które z jednej strony mogą na daną chwilę nie być rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, a z drugiej strony mogłyby być może ograniczyć nieco popyt na nasze produkty. Równolegle bardzo wskazanym byłoby lobbowanie o wprowadzenie mechanizmów dofinansowań dla osób, które decydują się na wybór produktów o lepszych właściwościach. Nie bez znaczenia pozostaje również odniesienie tego do wymagań w innych krajach UE, tak by poprzez ostre wymagania krajowe nie utrudniać firmom osiągnięcia efektu skali działań w sytuacji sprzedaży na różnych rynkach europejskich.

Branża za pozostawieniem parametrów na obecnym poziomie

Po żywej dyskusji rozpoczęło się głosowanie producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki.

Za dalszym obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów do roku 2021 opowiedziało się 37% przedsiębiorstw, zaś za pozostawieniem ich na obecnym poziomie zagłosowało 63% firm.

Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Przeciwnego zdania było 25,4% przedsiębiorstw, które zagłosowały za tym, że wspomniane współczynniki powinny być deklarowane dla każdego sprzedawanego wymiaru.

Spośród firm, które są za obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, 56,9% przedsiębiorstw uważa, że współczynniki powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego.

Wyniki ankiety i głosowania, jako oficjalne stanowisko polskiej branży stolarki budowlanej, zostaną przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do końca czerwca 2017 roku.

open