1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Builder 4Young Architects
  4. MOCNI NA STARCIE
MOCNI NA STARCIE

MOCNI NA STARCIE

0

To była wartościowa lekcja dla wszystkich uczestników. Dla tych, którzy błysnęli talentem – dodatkowo szansa, by zaistnieć. Ale tylko dla nielicznych udział w IV edycji Konkursu dla Młodych Architektów zakończył się na scenie warszawskiego Multikina Złote Tarasy. 

Link do szczegółowej prezentacji projektów.

Nie tylko Konieczny. Pomimo że to zdobyte przez niego najwyższe światowe laury za Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie dostarczyły w ostatnim czasie największego powodu do dumy. Nie tylko kolejne nominacje polskich obiektów – aż dziesięciu – do Nagrody Mies Van der Rohe 2017. Sukces dojrzałych twórców zdecydowanie nie wyczerpuje możliwości polskiej architektury. Może nie tak spektakularnych, choć w swojej skali godnych uwagi powodów do optymizmu w kontekście polskiej architektury, dostarcza także młode pokolenie projektantów i studentów architektury. Zapał, chęć pogłębiania wiedzy, przebłyski talentu, które są obserwowane wśród młodych, to dobry zaczyn pod ciekawą przyszłość polskiej architektury. Odpowiedzialność za wykorzystanie tego potencjału spoczywa w dużej mierze na instytucjach, organizacjach i osobach, które kreują edukacyjne możliwości. Im bogatsze merytorycznie, różnorodne i adekwatne do rzeczywistości propozycje kształcenia – tym lepiej.
Niewątpliwie jedną z najbardziej efektywnych form edukacji, zdobywania doświadczeń, jest udział w konkursach architektonicznych. Tego rodzaju rywalizacja jest najlepszym sposobem na kształtowanie własnej osobowości twórczej. Mając tego świadomość, redakcja miesięcznika „Builder” w 2016 r. już po raz czwarty zaproponowała studentom wydziałów architektury oraz projektantom poniżej 30. roku życia udział w Konkursie dla Młodych Architektów. Odzew był równie duży, jak w poprzednich edycjach. Chęć udziału zgłosiło ponad 1400 osób. Nadesłano 129 prac. To potwierdza, że młodzi poszukują dodatkowych, pozaakademickich możliwości rozwoju, a formuła „Buildera” odpowiada na ich potrzeby. – Dla młodych ludzi wchodzących w zawód, jeszcze studentów, ale już szukających swojego miejsca w pracowniach projektowych, pierwszy kontakt z liderami i pierwsze przybliżenie rzeczywistości, jaka ich czeka po studiach – są niezwykle ważne. Mam nadzieję, że w jakiejś części spełniamy ich oczekiwania – powiedział p odczas g ali w ręczenia wyróżnień Mariusz Ścisło, Prezes SARP.

Sprostać wyzwaniom
Czwarta edycja Konkursu dla Młodych Architektów miała charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie należało przygotować koncepcję. W drugim – obronić ją przed członkami kapituły. Okazję, by zaprezentować się w tej fazie, mieli autorzy 20 prac. Wyboru finalistów Kapituła dokonała podczas październikowych dwudniowych obrad w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Propozycje konkursowe oceniano przede wszystkim pod kątem pomysłowości, otwartości, dbałości o detale i wysokiej jakości projektowanej architektury. Ponadto brano pod uwagę poprawność zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych, co od początku stanowi charakterystyczny rys Konkursu dla Młodych Architektów. Do drugiego etapu nominowano dziesięć prac odpowiadających na pierwsze zadanie konkursowe i po pięć w dwóch pozostałych.
Uczestnicy czwartej edycji mieli do wyboru trzy projektowe wyzwania. Pierwsze to „Dom własny architekta”. Podobno najtrudniej jest zaprojektować dom dla samego siebie i raczej niewielu architektów się tego podejmuje, niemniej jednak właśnie to zadanie konkursowe cieszyło się największą popularnością. Młodzi architekci najwyraźniej z chęcią starali się w konkursowych propozycjach przełożyć swoje potrzeby i rozumienie współczesnego świata na język przestrzeni. Istotne było, aby proponowany projekt zakładał związek ze środowiskiem naturalnym. Bogactwo w tej kategorii zaowocowało przyznaniem aż dwóch pierwszych nagród. Pierwsza z nich trafiła do duetu Joanna Wirkus (absolwentka Politechniki Gdańskiej) i Łukasz Wacławek (Onimo Makiety Architektoniczne) za projekt pod nazwą „Panteon Architekta”. Drugą odebrała Dagmara Piszcz, autorka projektu „Gravity House”, studentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wręcz odwrotnie było w przypadku zadania drugiego pt. „Wykreuj przestrzeń – współczesne miejsce pracy”. W tej kategorii zgłoszono najmniejszą liczbę prac. Nie ma co ukrywać – zadanie było złożone. Uczestnicy mieli do przeprowadzenia rewitalizację konkretnej przestrzeni – terenu inwestycyjnego przy ul. Ujastek w Krakowie – pod określonym kątem. Należało, uwzględniając potencjał gospodarczy, stworzyć miejsce pracy zaspokajające potrzeby współczesnych pracowników, a jednocześnie zadbać, by kompleks żył również poza godzinami pracy. W tej kategorii Kapituła nie wyłoniła zwycięzców, przyznając dwa wyróżnienia.
Wreszcie trzecie zadanie – „Wypełnij lukę funkcją kultury”. W tym przypadku opracowanie koncepcji czy znalezienie idei musiała poprzedzić uważna obserwacja przestrzeni. Uczestnicy mieli bowiem sami wskazać zaniedbane miejsce, w którym niezbędna jest modernizacja. A następnie dopiero nadać mu funkcję kultury i integracji społecznej. Oczekiwano raczej niewielkiej skali obiektów, ale opracowanych z akcentem na elastyczność i wielofunkcyjność. Najlepiej z tym zadaniem poradziły sobie studentki Politechniki Wrocławskiej: Marcelina Sztukowska, Joanna Baranowska i Aleksandra Kozołub, przygotowując pracę pt. „Młyn sztuk”.
Dla laureatów przygotowano nagrody pieniężne o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oprócz tego firma WSC Witold Szymanik ufundowała nagrody specjalne za najlepsze prace konkursowe, których zasadnicza część była wykonana w programie Archicad. Listę laureatów publikujemy na stronie 8 oraz w serwisie internetowym pod adresem www.buildercorp.pl. Ponadto na kolejnych stronach „Buildera” przybliżamy wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie głównym oraz sylwetki laureatów. W kolejnym wydaniu zaprezentujemy prace wykonane w ARCHICADZIE w ramach konkursu dodatkowego.

Solidne wsparcie
Zakończoną sukcesem edycję Konkursu dla Młodych Architektów zrealizowano dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (partner strategiczny), Fundacją im. Stefana Kuryłowicza (partner merytoryczny) oraz ogromnemu zaangażowaniu zarówno wybitnych polskich architektów, jak i mecenasów ogólnopolskiego programu „Promujemy Polską Architekturę”, w ramach którego zorganizowany został konkurs. Mecenat nad 4. edycją sprawowały następujące firmy: ABB, Budimex, CEMEX Polska, Sainti-Gobain Glassolutions, HAURATON Polska, iSpot, Klinkier Przysucha, Libet, Oknoplast, PERI Polska, PONZIO Polska, quick- mix, Rigips, SOUDAL, VELUX Polska, Graphisoft Archicad. Ich udział po raz kolejny stanowił nieodzowny element. Wymienione firmy udzielały uczestnikom w czasie całego przebiegu konkursu wsparcia merytorycznego w zakresie materiałów budowlanych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ich prawidłowej aplikacji. Informacje można było uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z doradcami technicznymi lub podczas konsultacji w czasie czterech warsztatów edukacyjnych z cyklu Dzień Młodego Architekta. Ponadto mecenasi brali udział w weryfikacji i ocenie prac, wchodząc w skład kapituły. Doceniając rolę firm-mecenasów w zakresie edukowania z wiedzy materiałowej, organizator Konkursu wręczył podczas gali ich przedstawicielom pamiątkowe certyfikaty.
Nie mniejsze podziękowania należą się także wszystkim architektom, który zaangażowali się w realizację Konkursu, edukowanie architektonicznej młodzieży i ocenę prac. W żadnym innym Konkursie prac młodych architektów nie ocenia tak liczne i doborowe grono. W czwartej edycji ewaluacji dokonywali m.in.: prof. Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca), Mariusz Ścisło, Rafał Barycz, Andrzej M. Chołdzyński, Włodzimierz Mucha, Robert Konieczny, Marcin Sadowski, Mirosław Nizio, Oskar Grąbczewski i Szymon Wojciechowski. Warto zaznaczyć, że większość z wymienionych osób, oprócz oceny prac, była dodatkowo do dyspozycji uczestników podczas towarzyszących konkursowi warsztatów edukacyjnych Dzień Młodego Architekta – udzielając wskazówek w ramach konsultacji, prowadząc ćwiczenia bądź wykłady stanowiące merytoryczną podbudowę pod realizację konkursowych zadań.

Ciąg dalszy nastąpi
To nie koniec. Konkurs dla Młodych Architektów będzie kontynuowany. Podczas gali Builder Awards oficjalnie ogłoszono piątą edycję, która będzie realizowana w ramach szerszej inicjatywy pod nazwą „Builder For The Future”. Partnerami kolejnej edycji zostały firmy: ABB, Berndorf Baderbau, CEMEX Polska, ES-System, Saint-Gobain Glassolutions, PERI Polska, PONZIO Polska, SOUDAL, SSAB, VELUX Polska, WSC Witold Szymanik i S-ka. Wciąż można dołączyć do programu – „Builder” gorąco zachęca do udziału wszystkie firmy chętne do wsparcia młodych architektów. Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na łamach „Buildera” oraz w serwisie buildercorp.pl.

Link do szczegółowej prezentacji projektów.