1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. MATERIAŁY SZKLANE W LEKKIEJ OBUDOWIE CZ.2
MATERIAŁY SZKLANE W LEKKIEJ OBUDOWIE CZ.2
0

MATERIAŁY SZKLANE W LEKKIEJ OBUDOWIE CZ.2

0

W cyklu artykułów przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały szklane i kształtowane z nich wyroby. Przegląd kontynuuje rodzaje szkła pełniącego nie tylko rolę płaskiej przegrody z jej najważniejszą cechą, jaką jest przezierność.

Szkło laminowane bezpieczne (VSG) powstaje w wyniku trwałego połączenia ze sobą co najmniej dwóch tafli szkła za pomocą umieszczonej pomiędzy nimi elastycznej i wytrzymałej folii z poliwinylobutyralu – PVB (rys. 1). Takie połączenie powoduje przekształcenie pojedynczych szyb w element konstrukcyjny, który poza wymaganą przejrzystością posiada wiele istotnych i cennych cech zarówno konstrukcyjnych, jak również związanych z bezpieczeństwem. Do wykonania szkła laminowanego można zastosować wszystkie wcześniej wymienione rodzaje szkła, łącznie z ewentualnymi powłokami, które zostaną wcześniej na nie naniesione. Bezpieczeństwo szkła laminowanego oparte jest na wysokiej wytrzymałości na rozrywanie środkowej warstwy wykonanej z folii PVB oraz jej doskonałej przyczepności do stykającej się z nią powierzchni szkła. W razie zewnętrznego przeciążenia kompozytu szklanego w wyniku pchnięcia, uderzenia lub oddziaływania innych sił szkło może pękać, jednak jego fragmenty utrzymają się dzięki przyczepności do warstwy folii PVB. Uszkodzona szyba pozostaje w całości strukturalnej i z reguły jej spękanie nie narusza
stateczności przeszklenia pozostającego w obramowaniu. Grubość folii PVB zmienia się w zakresie 0,38÷2,28 mm i jest zależna od przewidzianych zastosowań szkła.

CZYTAJ CAŁOŚĆ>>