1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH CZ. 7
0

MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH CZ. 7

0

Wykorzystanie danych pomiarowych do innych celów. Wyniki pomiarów z systemów monitoringu mogą być wykorzystywane nie tylko do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem samych systemów, a więc do bieżącej oceny zagrożenia przeciążeniem konstrukcji oraz do wspomagania procesu utrzymania obiektu (np. odśnieżanie), lecz także do innych celów.

Pierwszym z nich jest rozszerzenie wiedzy o zachowaniu się konstrukcji w różnych warunkach obciążenia, która może być cenna np. przy okresowych przeglądach stanu technicznego konstrukcji, w szczególności takich, które są bardziej złożone lub ich obserwacja jest utrudniona. Wyniki pomiarów pozwalają uzyskać informacje o takich fazach pracy konstrukcji, które w trakcie wykonywania przeglądów nie występują. Analiza wyników w dłuższych okresach dostarcza informacji o powtarzalności tych wyników lub jej braku. Brak powtarzalności wyników pomiarów w takich samych warunkach oddziaływań może być sygnałem, że w konstrukcji wystąpiły zmiany, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jej zachowanie, a więc powinny być zdiagnozowane. Sytuacje takie mogą oznaczać lokalne uszkodzenia konstrukcji, dopasowywanie się elementów konstrukcji w miejscach połączeń lub np. osiadanie fundamentów.

CZYTAJ DALEJ >>