Home Z STARE KATEGORIE Nauka BADANIA RUSZTOWAŃ NA PLACU BUDOWY
BADANIA RUSZTOWAŃ NA PLACU BUDOWY
0

BADANIA RUSZTOWAŃ NA PLACU BUDOWY

0

Luka w tym obszarze wiedzy dała impuls do zainicjowania badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach budowlanych.

Realizacja robót budowlanych jest działalnością obarczoną wysokim poziomem ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak katastrofy budowlane, wypadki przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
Bezpieczna budowa?
Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. w Polsce we wszystkich sekcjach gospodarki doszło do ponad 88 tys. wypadków przy pracy, w których zginęły 263 osoby. W tym czasie w budownictwie zdarzyły się 6264 wypadki, w tym 55 wypadków śmiertelnych oraz 74 wypadków ciężkich [1]. W rankingu poszczególnych sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków budownictwo zajęło bardzo wysokie ósme miejsce. Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT) danych wynika, że w 2012 r. branża budowlana klasyfikowała się na drugim miejscu pod względem wskaźnika częstości wypadków przy pracy powodujących więcej niż trzy dni nieobecności w pracy oraz na drugim miejscu pod względem wskaźnika częstości śmiertelnych wypadków przy pracy [2].

CZYTAJ DALEJ>>

open