1. Home
  2. Bez kategorii
  3. ODNOWA ŁODZI
ODNOWA ŁODZI
0

ODNOWA ŁODZI

0

Łódź przygotowuje się do dużych zmian. W najbliższych latach dzięki wsparciu unijnemu centrum miasta czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej.

Aleksandra Hac
Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Łodzi

Rewitalizacja  to  coś  więcej niż  odnowienie  budynków i wyremontowanie  ulic.  To również  kompleksowe  działania społeczne,  dzięki  którym  będziemy mogli wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności i wychodzeniu z kłopotów.

Wielkie plany
Nikt  w Polsce  nigdy  nie  przeprowadzał  jeszcze  tak  wielkiego procesu  rewitalizacji.  Ścisłe  centrum miasta zostało podzielone na 20 kwartałów, z których osiem zostało wytypowanych jako priorytetowe – to w nich w najbliższych latach  skoncentrują  się  inwestycje z unijnym dofinansowaniem. Obejmują  one  remonty  i modernizacje  ponad  40  ulic  i 80  budynków, w tym  ważne  dla  miasta  zabytki. Są wśród nich m.in. monumentalne  domy  robotnicze  Poznańskiego sąsiadujące z Manufakturą. Po remoncie  oprócz  mieszkań  znajdą się tam również lokale biurowe i usługowe na parterach, aby ożywić  przestrzeń  ulicy  Ogrodowej. Odnowa czeka także dwie zabytkowe  wille  Meyera,  które  zamienią się w multimedialną bibliotekę – Mediatekę.

W centrum Łodzi zmieni się wygląd ulic, gdzie uspokojony zostanie  ruch:  zamiast  szerokich  jezdni będą szerokie chodniki, szpalery drzew i ławki. Część niezabudowanych terenów zamieni się w zielone  skwery,  a na  parterach  budynków  powstaną  lokale  użytkowe dla małych i średnich przedsię-biorców. Dzięki budżetowi obywatelskiemu wiadomo, że to pożądany  przez  łodzian  kierunek  zmian. Od jego pierwszej edycji dużą popularnością  cieszą  się  –  wzorowane na holenderskich rozwiązaniach  (tzw.  woonerfy)  –  projekty
obejmujące tworzenie przestrzeni publicznych przyjaznych i wygodnych  zarówno  dla  mieszkańców, jak i przedsiębiorców i turystów.

Zmiany dla mieszkańców
Na  obszarach  rewitalizowanych  powstaną  centra  obywatelskie, w których mieszkańcy będą mogli  realizować  lokalne  inicjatywy.  Jedno  z nich  znajdzie  się  na ul. Wschodniej 50. Utworzone zostanie także centrum wsparcia aktywności  zawodowej  kobiet.  Centra powstaną we współpracy z organizacjami  pozarządowymi. Łódź  będzie  tu  korzystała  z dobrych doświadczeń innych miast.

Pojawią się nowe świetlice środowiskowe,  gdzie  będą  mogły  spędzać  czas  zarówno  dzieci z rodzicami, jak i osoby starsze. Z konsultacji społecznych wiadomo,  że  takie  miejsca  są  w Łodzi bardzo  potrzebne.  Dzięki  remontom powstaną przestrzenie na nowoczesne, niewielkie domy dziecka, zapewniające ich podopiecznym optymalne warunki rozwoju.

Przedsiębiorcom  zostaną  zaproponowane w konkursach przestrzenie  umożliwiające  różne  rodzaje  działalności,  bo  lokali  na niewielką  działalność  znacząco przybędzie.  Wszystko  po  to,  aby w odmienionym  centrum  można było  wygodnie  mieszkać,  pracować i spędzać wolny czas. Kolejne  projekty  obejmujące szeroki  program  rewitalizacji,  nazywane  potocznie  miękkimi,  zostaną  zrealizowane  z dofinansowaniem  Europejskiego  Funduszu Społecznego. Ich wartość jest szacowana na ponad 330 mln zł.
Obejmują  one  wsparcie  aktywizacji  zawodowej  i  przedsiębiorczości,  edukację  przedszkolną, kształcenie  ogólne,  osób  dorosłych i zawodowe oraz usługi społeczne i zdrowotne.

700 mln zł to wartość projektów uzupełniających  program  rewitalizacji  obszarowej.  Obejmują  one blisko 25 inwestycji z zakresu kultury, komunikacji, promocji gospodarczej, turystyki, edukacji i ochrony środowiska. Inwestycje kulturalne obejmują zakup nowego multimedialnego sprzętu, rozwój przestrzeni wystawienniczych, budowę nowych scen teatralnych oraz modernizację i dostosowanie instytucji do potrzeb różnych grup po to, aby zwiększyć udział łodzian i turystów  w kulturze.  Chcemy,  aby łódzkie muzea, teatry oraz ośrodki  sztuki  i  kultury  stały  się  bardziej dostępne m.in. dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Najważniejszą inwestycją z zakresu  komunikacji  jest  Tramwaj dla Łodzi. Obejmuje modernizację i budowę  11  kilometrów  torowisk, zakup  30  nowoczesnych  pojazdów i modernizację zajezdni Chocianowice. Jest to już trzecia z kolei  inwestycja  w transport  tram-Łódź przygotowuje się do dużych zmian. W najbliższych latach dzięki wsparciu unijnemu centrum miasta czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej. Jest to już trzecia z kolei  inwestycja  w transport tramwajowy  w Łodzi  o tak  dużej  skali. Wcześniej zrealizowaliśmy w osi północ–południe  Łódzki  Tramwaj Regionalny (ŁTR), a w zeszłym roku  zakończyliśmy  modernizację trasy WZ.

Więcej zieleni
Zielone Polesie to następny program  w rewitalizacji,  który  będzie z kolei  realizowany  bez  unijnego dofinansowania.  Obejmuje  historyczną  dzielnicę  Wiązowa,  czyli  zachodnią  część  centrum  Łodzi.  Na  program  Zielone  Polesie składają się modernizacja kilkunastu ulic w ulice-ogrody, uspokojenie ruchu, utworzenie parków kieszonkowych (pocket park) i stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

Inwestycje  rozpoczęły  się  już w tym  roku.  Największych  zmian w najbliższych  miesiącach  nale-ży  się  spodziewać  na  ul.  Pogonowskiego. Wybetonowana przestrzeń  zamieni  się  w  pierwszą z ulic-ogrodów.  Między  ul.  Zieloną  i Legionów  posadzimy  kilkadziesiąt drzew w szpalerze i kilka tysięcy  krzewów.  Jezdnia  pozostanie dwukierunkowa, ale maksymalnie zwężona. Uwolniona przestrzeń  będzie  przeznaczona  dla pieszych.  Dla  najmłodszych  koło szkoły  powstanie  miejsce  do  zabawy. Dopełnieniem zielonej przemiany będzie jeden z sześciu parków kieszonkowych, zaplanowany przy ul. Pogonowskiego 10. Pierwszy taki zieleniec w przerwie w zabudowie  już  powstał.  „Kieszeń” przy ul. Strzelców Kaniowskich 34 szybko  stała  się  miejscem  spotkań i odpoczynku polesian.

Nowoczesność i tradycja
Program  rewitalizacji  obejmuje także  kontynuację  rozpoczętych w minionych latach projektów. Są to m.in. modernizacja EC1 i rewitalizacja Księżego Młyna. EC1 to pierwsza  łódzka  elektrownia  oddana  do  użytku  w 1907  r.  To  coraz  mocniej  bijące  serce  Nowego Centrum Łodzi znajduje się tuż obok  podziemnego  Dworca  Fabrycznego, który w tym roku przywita  pierwszych  podróżnych  kolei i międzynarodowych relacji autobusowych.  Nowe  Centrum  Łodzi ma być areną międzynarodowej wystawy Expo 2022, która za
sześć lat poświęcona będzie właśnie rewitalizacji. Łódź już oficjalnie stara się o jej organizację.

We wschodniej części EC1 powstały  przestrzenie  kongresowo-konferencyjne i planetarium, które zdobyło właśnie tytuł Nowego Cudu  Polski  w plebiscycie  „National  Geographic  Traveler”.  Tam również od początku tego roku we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego tworzone jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W EC1 Zachód powstaje interaktywne Centrum Nauki  i Techniki,  którego  ogromną atrakcją  będzie  oryginalne  wyposażenie ożywione z pomocą multimedialnych narzędzi i trójwymiarowego  mappingu.  Z kolei  w południowo-wschodniej  części  rozpocznie  się  w tym  roku  tworzenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.  Wartość  inwestycji
w zabytkowej elektrowni to ponad 350 mln zł.

Ponad 70 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja Księżego Młyna. Realizowany już od trzech lat projekt  obejmuje  odnowę  zabytkowych domów robotniczych, nazywanych  w Łodzi  famułami,  utworzenie  pracowni  artystycznych, klubu Księżego Młyna, lokali użytkowych i Domu Turysty, stworzenie  terenu  rekreacyjnego  ze  sceną,  nowej  trasy  spacerowo rowerowej,  remonty  ulic  z  zachowaniem  historycznej  nawierzchni  z kocich łbów oraz doprowadzenie centralnego ogrzewania. W  program  rewitalizacji  Księ-żego  Młyna  włączyła  się  Akademia Sztuk Pięknych, która urządza w gmachu  dawnej  szkoły  Akademickie Centrum Designu. Wartość jej projektu to 35 mln zł.