1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PREZES ALSTAL NA XXVI FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY
PREZES ALSTAL NA XXVI FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY
0

PREZES ALSTAL NA XXVI FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY

0

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy, Jarosław Szczupak podzielił się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu Grupą Alstal. 7 września zabrał głos w panelu dyskusyjnym „Młodzi przejmują stery: sukcesorzy w firmach rodzinnych”.

Jarosław Szczupak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył Wydział Ekonomiczny o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem, gdzie obecnie prowadzi przewód doktorski. Swoją wiedzą i nowatorskim spojrzeniem wspierał firmę ojca od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę w nowotworzonym dziale generalnego wykonawstwa. Następnie pełnił obowiązki Dyrektora ds. Handlu, Prokurenta, Wiceprezesa. U boku założyciela Alojzego Szczupaka brał udział w tworzeniu i realizacji przyjętej strategii rozwoju firmy, której został prezesem w marcu 2016 roku. Dzisiaj w profesjonalny sposób zarządza Grupą Alstal, realizując projekty na światową skalę.

Kluczową rolę odegrał mój mentor – ojciec, który dał mi możliwość testowania i prawdziwego zrozumienia słowa „przedsiębiorczość”. Zaczynając pracę tuż po studiach, miałem szansę budować doświadczenie na wielu polach, a tym samym identyfikować kierunki rozwoju, będące odpowiedzią na rynkowe potrzeby. Z rodzinnej firmy wspólnie ukształtowaliśmy strukturę organizacyjną zbliżoną do korporacji, dzięki temu nasze projekty możemy realizować na czas i w znakomitej jakości. Tym samym poprzez zróżnicowane zarządzanie obszarami aktywności Grupy Alstal, na bieżąco dywersyfikujemy kwestię ryzyka, rozwoju technologicznego oraz naszej obecności na nowych rynkach – podkreśla Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu Alstal.

W Polsce jesteśmy świadkami coraz powszechniejszego procesu przekazywania zarządzania firmami rodzinnymi przedstawicielom nowej generacji. Jak będzie wyglądała ich rzeczywistość biznesowa pod rządami nowych liderów? Podczas panelu zostały omówione wnioski badania Deloitte przeprowadzonego wśród sukcesorów w 19 krajach regionu EMEA. W gronie polskich następców i zagranicznych praktyków pracujących z firmami rodzinnymi, prelegenci zastanawiali się nad przyszłością firm rodzinnych w Polsce. Dyskutowali o tym, jak zmieni się styl przywódczy, a także strategie firm. Zostały przedstawione wyzwania stojące przed nowymi liderami, w szczególności w kontekście zachowania rodzinnego charakteru firm. Prelegenci wspólnie zastanawiali się, jak zmienią się priorytety inwestycyjne, źródła finansowania rozwoju oraz podejście do innowacyjności.

Niewielu firmom rodzinnym udaje się przetrwać zmianę pokoleniową. Na całym świecie tylko jedna na trzy firmy pomyślnie przechodzi proces wymiany jednego pokolenia u steru na kolejne. W czasie przejmowania pałeczki przez młode pokolenie firmy rodzinne mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, wiążącej się często z konfliktem pomiędzy poszanowaniem dla tradycji i chęcią jej dalszego kultywowania, a potrzebą dostosowania i modernizacji przedsiębiorstwa zgodnie ze zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu – mówi Adam Chróścielewski, Partner w Dziale Audytu, Lider odpowiedzialny za praktykę firm rodzinnych Deloitte.

W dyskusji panelowej „Młodzi przejmują stery – sukcesorzy w firmach rodzinnych” udział wzięli:
– Artur Czepczyński, Prezes Zarządu, ABC-Czepczyński, Polska
– Adam Chróścielewski, Partner, Lider Deloitte CE EMEA Family Business
– Libor Musil, Prezes Zarządu, LIKO-S, Czechy
– Marcin Ochnik, Prezes Zarządu, OCHNIK, Polska
– Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu, Alstal Grupa Budowlana
– Michał Zajezierski, Wiceprezes Zarządu, Nowel Piekarnia Nowakowski, Polska

Debatę moderował Wojciech Szeląg, dziennikarz Polsat News. Partnerem panelu była firma Deloitte.

Forum Ekonomiczne w ocenie jego uczestników jest najważniejszą konferencją gospodarczą w Europie Środkowej, gdzie od ponad 20 lat spotykają się premierzy, przedstawiciele rządów państw europejskich, unijni decydenci, prezesi europejskich firm, eksperci i ekonomiści. Obrady Forum są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami biznesowymi, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż.

Deloitte to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

07.09.2016 Krynica - Zdroj XXVI Forum Ekonomiczne Panel " Mlodzi przejmuja stery - sukcesorzy w firmach rodzinnych " Fot. Piotr Guzik/Forum UWAGA!!! ZLECENIE ZEWNETRZNE DLA ALSTALA !!!
07.09.2016 Krynica – Zdroj
XXVI Forum Ekonomiczne
Panel ” Mlodzi przejmuja stery – sukcesorzy w firmach rodzinnych „
Fot. Piotr Guzik/Forum

ALSTAL Grupa Budowlana jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi budowlane. Posiada czterdziestoletnie doświadczenie w projektowaniu i Generalnym Wykonawstwie inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego.
Specjalizuje się m.in. w wykonawstwie obiektów sportowych kubaturowych i infrastruktury publicznej. Była wykonawcą m.in. Term Maltańskim w Poznaniu, Motoareny w Toruniu, Opery Leśnej w Sopocie. Specjalizuje się w budowie centrów biurowych, osiedli mieszkaniowych, obiektów dla wojska, realizacji publicznej infrastruktury sportowej. Alstal buduje obiekty przemysłowe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz świadczy usługi utrzymania ruchu w zakładach tego sektora. Dzięki swoim wyspecjalizowanym zakładom jest w stanie kompleksowo i sprawnie zrealizować inwestycje na każdym jej etapie poprzez zaprojektowanie obiektu, odpowiednie doradztwo i uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń. Liczne kontrakty na rynku krajowym i zagranicznym oraz przyznane certyfikaty i nagrody są świadectwem prężnego rozwoju firmy.