Home Bez kategorii „WYKOLEJ”APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE
„WYKOLEJ”APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE
0

„WYKOLEJ”APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE

0

Na rynku aplikacji mobilnych działającym z systemem Android pojawiła się nowa aplikacja WYKOLEJ monitorująca zdarzenia w ruchu kolejowym w aglomeracji warszawskiej. Powstała z myślą o dziesiątkach tysięcy użytkowników dojeżdżających co dzień do pracy lub szkoły w aglomeracji Warszawskiej kolejami podmiejskimi. Służy do monitorowania zdarzeń na liniach kolejowych, powiadamiania użytkowników o opóźnieniach i utrudnieniach w ruchu. Aplikacja swoim zasięgiem obejmuje 17 tras (462 stacje) prowadzących do Warszawy – Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Szybką Kolej Miejską.

Aplikacja działa na zasadzie sieci społecznościowej. Użytkownicy zgłaszają zaobserwowane zdarzenia na trasie, które są rozsyłane jako powiadomienia do tych użytkowników, którzy zaznaczyli daną trasę jako „Obserwowaną”. Informacja o zdarzeniu obejmuje: miejsce (nazwa stacji) i kierunek na trasie kolejowej gdzie wystąpiło zdarzenie, aktualne opóźnienie w ruchu pociągów oraz przyczynę zdarzenia (np. pęknięta szyna). Dodatkowe informacje to: godzina zgłoszenia zdarzenia, ilość potwierdzeń przez inne osoby, proponowany objazd.

Dzięki aplikacji użytkownik może dowiedzieć się o istniejącym opóźnieniu w kursowaniu pociągów i wybrać inną drogę dojazdu do docelowego miejsca zanim wyruszy na stację kolejową.

Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera reklam, wymaga systemu Android w wersji 4.03 lub wyższej, jest bardzo prosta w obsłudze a jej instalacja zajmuje tylko 4,2 MB. Można ją pobrać z Google Play.

Więcej informacji na stronie wykolej.pl

open