1. Home
  2. Bez kategorii
  3. POMOC DLA FIRM TRANSPORTOWYCH I BUDOWLANYCH
0

POMOC DLA FIRM TRANSPORTOWYCH I BUDOWLANYCH

0

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w doradztwie finansowym oraz bliskiej współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi, dostarczamy unikalną w Polsce ofertę rozwiązań dla biznesu. Naszym Klientom zapewniamy szeroki dostęp do rozwiązań kredytowych pomagających sfinansować różnego rodzaju potrzeby.

Przyczyną kłopotów wielu przedsiębiorstw i jednocześnie najczęstszą przyczyną upadłości są problemy związane z płynnością. Firmy upadają zazwyczaj nie dlatego, że nie zarabiają, lecz dlatego, że tracą płynność. W branży transportowej i budowlanej to bardzo częste scenariusze. Dostawcy paliwa czy podwykonawcy oczekują zapłaty w bardzo krótkich terminach, ale po drugiej stronie odbiorcy, inwestorzy czy generalni wykonawcy płacą w odroczonych terminach, często nawet 90 czy 120 dni, do tego równie często ich nie dotrzymują. Jak ustrzec się przed takimi zdarzeniami? Czy tylko samo finansowanie będzie odpowiedzią na rozwiązanie tych problemów? Czy i jakie zadania trzeba wykonać, aby nie doprowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do jego upadłości?

Pięć kroków do sukcesu
Należy weryfikować kondycję finansową swoich odbiorców przez analizę dokumentów finansowych lub ubezpieczenie transakcji. Dobranie odpowiedniej wartości limitu kredytu kupieckiego dla odbiorcy to nie lada sztuka. Trzeba bowiem wyważyć jego dwa z założenia sprzeczne żywioły – ryzyko niewypłacalności odbiorcy oraz chęć zwiększenia wolumenu sprzedaży i przychodów. W branży transportowej i budowlanej to jeden z najważniejszych elementów układanki biznesowej. Dobre zlecenie transportowe czy kontrakt budowlany to nie tylko jego cena i rentowność, lecz także decyzja o podjęciu współpracy z partnerem. Bez profesjonalnych działań w tym obszarze przedsiębiorca naraża firmę na ryzyko nieściągniętych należności i co za tym idzie – utratę płynności.
Ważnym elementem jest także wcześniejsze planowanie finansowania prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Często przedsiębiorcy skupiają się na pozyskaniu nowego zlecenia transportowego czy kontraktu budowlanego, godząc się jednocześnie na odroczone terminy płatności, i nie zapewniają żadnych źródeł finansowania. Dopiero kiedy brakuje środków na zakup paliwa czy zapłatę dla podwykonawców, okazuje się, że pozyskany nowy biznes, zamiast rozwijać firmę, staje się gwoździem do trumny.
Dbamy o dobre udokumentowanie transakcji. Często przedsiębiorcy nie przywiązują wagi do tego, czy posiadają stosowny komplet dokumentów wykonanego zlecenia lub kontraktu. Dopiero kiedy trzeba złożyć pisma do sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty, okazuje się, że nie ma potwierdzenia odbioru podpisanego przez odbiorcę, protokół odbioru nie jest podpisany przez osoby wskazane w umowie, a umowa lub zlecenie zawierają zapisy dotyczące możliwości naliczenia kar czy potrąceń nawet w scenariuszach nieuzasadnionych biznesowo. Pamiętajmy o tym, aby zarówno nie lekceważyć zapisów w umowie, jaki i dbać o udokumentowanie każdej wierzytelności.
Monitorujemy portfel należności i reagujemy na opóźnienia w spłatach. Nie ma nic złego ani nieprzyzwoitego w upominaniu się o swoje środki w terminie wymagalności faktury. Niestety praktyka biznesowa pokazuje, że większość klientów tego nie umie, nie chce tego robić i/lub podejmuje te działania z dużymi oporami. Pokutuje bowiem ciągle twierdzenie, że opóźnienia w zapłacie faktur to taki zwyczaj. Z naszych doświadczeń w branży transportowej i budowlanej wynika, że tylko systematyczna praca z odbiorcami przynosi zamierzony cel – skraca opóźnienia i pozwala zachować równowagę w relacjach biznesowych. Co więcej, nawet zgłoszenie swojego odbiorcy do windykacji nie przekreśla dalszej współpracy z nim.
Zapewniamy źródło finansowania dla nowych kontraktów i zleceń. Bez tego każdy nowy biznes, jaki przyniesiemy do naszej firmy, zamiast ją rozwinąć, może ją pogrążyć.
Czy do ww. zadań przedsiębiorca musi mieć wyspecjalizowany personel: analityka finansowego, zespół prawników, służby monitorujące, specjalistę ds. windykacji czy dyrektora finansowego? Czy gdyby rynek oferował jakiś kompletny outsorcing w tych obszarach, to byliby Państwo zainteresowani takimi usługami? Nasze 20-letnie doświadczenie pokazuje, że faktoring rosnący z roku na rok z dwucyfrową dynamiką jest najlepszym narzędziem dla przedsiębiorców z sektora MSP, którzy takich wyspecjalizowanych służb nie posiadają.

Grzegorz Pardela
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Pragma Faktoring Partner Biznesowy Expander Advisors Sp. z o.o.