1. Home
  2. Bez kategorii
  3. WÓZKI FORMOWANIA NAWISOWEGO
WÓZKI FORMOWANIA NAWISOWEGO
0

WÓZKI FORMOWANIA NAWISOWEGO

0

… do realizacji mostów monolitycznych. Wózki nawisowe to mobilne konstrukcje stalowe, rozwijane ustawicznie od ponad 50 lat i wykorzystywane do betonowania segmentów ustroju nośnego realizowanego metodą nawisową. Znajduje ona zastosowanie najczęściej podczas przekraczania głębokich dolin, żeglownych rzek oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystanie podpór stacjonarnych nie jest możliwe lub byłoby bardzo kosztowne.

Projekt wózka musi każdorazowo uwzględniać maksymalną długość segmentu (zwykle do 5 m), jaki może być wykonany przy jego zastosowaniu, oraz maksymalny ciężar betonu segmentu przy danej jego długości. Dla standardowych mostów i przekrojów czas montażu wózka na segmencie startowym wynosi około 10-14 dni roboczych, a cykl pracy mieści się w 7-10 dniach.
Konstrukcje te są zwykle wykorzystywane do wykonywania mostów o przekroju skrzynkowym zmiennym lub stałym co do jego wysokości. Para wózków (lub jej wielokrotność), zintegrowana z deskowaniami lub elementami ich podwieszenia, jest montowana na segmentach startowych. Po wykonaniu kolejnych segmentów wózki te są przetaczane w przeciwnych kierunkach za pomocą siłowników hydraulicznych i z wykorzystaniem rolek przemieszczających się po torach jezdnych zakotwionych do wcześniej wykonanej konstrukcji.
Podczas betonowania (po rektyfikacji wykonanej za pomocą siłowników hydraulicznych) konstrukcja wózków w części przedniej jest podparta na zablokowanych mechanicznie siłownikach, natomiast w części tylnej – na sztywnych podporach. Dodatkowo tylna część wózka jest doprężona do płyty ustroju za pomocą prętów o wysokiej nośności. Bezpieczną i wygodną obsługę wózków gwarantują pomosty robocze zintegrowane z drabinami, znajdujące się na każdym poziomie roboczym. Standardy użytkowania wózków nawisowych przewidują, że cały proces ich obsługi, obejmujący rozformowanie deskowania, przemieszczanie wózków nawisowych wraz z deskowaniem oraz jego ponowną rektyfikację i przygotowanie do betonowania, powinien przebiegać według bardzo szczegółowo zdefiniowanego katalogu czynności dla poszczególnych operacji. Ma to na celu zapobieżenie potencjalnym zaniechaniom i błędom pracowników obsługi oraz ułatwienie podejmowania decyzji inżynierom nadzoru.

CVS do trudnych mostów
Wózki nawisowe CVS, oferowane przez ULMA i dostępne w dzierżawie, z powodzeniem były stosowane na skomplikowanych budowach mostów w Kanadzie, Czechach, Peru, Brazylii i Kolumbii, a od czerwca zadebiutują także w Polsce podczas wznoszenia dwóch obiektów mostowych: MS30.1 na trasie szybkiego ruchu S7 oraz mostu przez Odrę MS4 A/B na S3. Konstrukcję wózków CVS stanowią kratownice nośne, mechanizmy jezdne i hydrauliczne oraz deskowanie płyty jezdnej, płyty dennej i ścian wraz z systemem podestów roboczych. Modułowe konstrukcje nośne wózków CVS bazują na elementach systemu MK, który pozwala na elastyczne dopasowanie układu do ustrojów o zróżnicowanym przekroju oraz zmiennej wysokości i długości segmentów. Zastosowanie elementów standardowych oraz ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przyczynia się z kolei do istotnej redukcji kosztów i ciężaru sprzętu w porównaniu do wózków produkowanych jako uniwersalne.

Przykłady najnowszych realizacji ULMA
Rozbudowa autostrady Serra do Cafezal w Brazylii (fot. 1) – projekt obejmował modernizację jednej z najważniejszych osi komunikacyjnych w Brazylii, łączącej Sao Paulo i Kurytybę. Podczas realizacji obiektów mostowych w ciągu odcinka przebiegającego nad terenem o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni zastosowano 8 wózków CVS. Płyta ustroju nośnego miała szerokość 13,1 m a skrzynia mostu – stałą wysokość równą 4 m. Długość każdego segmentu wynosiła 5 m, a cykl pracy wózka – 4,5 dnia. Filary o wysokości do 30 m wykonano przy użyciu deskowania ORMA opartego na konsolach wznoszących BMK.
Deskowanie segmentów startowych o wysokości do 20 m zrealizowano w systemie ENKOFORM HMK, podpartym na wieżach T-60. W przypadku elementów o wysokości powyżej 20 m zakotwiono bezpośrednio do filarow profile stalowe w celu zbudowania platformy, która stanowiła jednocześnie konstrukcję wsporczą. Bezpieczną komunikację pomiędzy wszystkimi strefami prac zapewniło rusztowanie modułowe BRIO.
Dwupasmowy wiadukt El Aserradero w Kolumbii (fot. 2), przebiegający na wysokości 34 m, ma ponad 250 m długości. Obie jego nitki charakteryzują się identycznym przekrojem ustroju nośnego o szerokości 10,3 m, zmiennej wysokości 2-6 m oraz pionowych ścianach skrzyni, przechodzącego w lekki łuk na jednym z końców i wspierającego się na dwóch filarach o maksymalnej odległości pomiędzy nimi równej 125 m.
Ze względu na ukształtowanie terenu obiekt zrealizowano metodą nawisową. Na budowie pracowały cztery wózki formowania nawisowego CVS zaprojektowane na maksymalne obciążenie 200 ton i pozwalające na betonowanie 5-metrowych segmentów w tygodniowych cyklach. Każdy wózek został wyposażony w szerokie pomosty zapewniające bezpieczny dostęp do wszystkich miejsc roboczych oraz spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Serra do Cafezal, Brazylia (3)

 

Krzysztof Orzełowski
Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu ULMA Construccion Polska SA