1. Home
  2. Bez kategorii
  3. KONFERENCJA „BEZPIECZNA EWAKUACJA” – ON-LINE
KONFERENCJA „BEZPIECZNA EWAKUACJA” – ON-LINE
0

KONFERENCJA „BEZPIECZNA EWAKUACJA” – ON-LINE

0

Już 2 czerwca br. w Sosnowcu odbędzie się konferencja „Bezpieczna ewakuacja”, dotycząca bezpieczeństwa pożarowego w budynkach w Polsce i na świecie. Na konferencji zarejestrowało się blisko 600 osób z całej Polski i zagranicy, a wyznaczony limit miejsc wyczerpał się na długo przed tym wydarzeniem. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w konferencji osobiście, organizatorzy przygotowali możliwość wysłuchania prezentacji i obserwowania pokazowego palenia budynku na żywo w sieci internet, za pośrednictwem transmisji on-line o godzinie 9.15, dostępnej na stronie www.bezpieczneewakuacja.pl.

Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” to podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego prowadzonego w Sosnowcu przez instytucje badawcze, uczelnie i sektor prywatny. Jej celem jest omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, oraz ocena efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie.

Podczas transmisji na żywo internauci będą mogli wysłuchać 12 merytorycznych prezentacji oraz zobaczyć bezpośrednią relację z pożaru wywołanego w obiekcie testowym w Sosnowcu.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:
– Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
– Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
– Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
– Wpływ czynników klimatycznych na przebieg pożaru poprzez zapobieganie przed zadymieniem lub oddymianiem.
– Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
– Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

Wśród prelegentów znajdują się:
– dr inż. Grzegorz Kubicki, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
– inż. Raimund Pamlitschka, emerytowany pracownik European Committee for Standardization (CEN),
– mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH, Aachen,
– dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska,
– Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE,
– mł. bryg. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
– mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, firma SMAY Sp. z o.o.,
– inż. Jarosław Wiche, firma SMAY Sp. z o.o.,
– mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB,
– dr inż. Grzegorz Sztarbała,
– st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski – Dowódca JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu

a także,
– Bronisław Skaźnik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 
– bryg. dr inż. Jacek Zboina, z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Dodatkowe informacje oraz harmonogram dostępny jest na stronie www.bezpiecznaewakuacja.pl/harmonogram