1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYKALUK
0

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYKALUK

0

RADA.023Prof. dr hab. Kazimierz Rykaluk ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w roku 1963 w specjalności konstrukcje budowlane. W latach 1963-2011 pracował jako nauczyciel akademicki na macierzystym Wydziale. Tutaj uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Od roku 1970 współpracował stale z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal oraz okresowo z innymi firmami. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wykonał szereg projektów i ekspertyz awarii i katastrof konstrukcji stalowych (głównie wież, masztów, kominów, hal).
Jest autorem 4 książek oraz współautorem 3 monografii, a także ponad 120 artykułów w czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Był członkiem komitetów naukowych wielu konferencji naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych.
Szczególne obszary zainteresowań to nośność konstrukcji, mechanika pękania, stateczność konstrukcji metalowych.