Home Bez kategorii MARCELO CATALA – WIĘKSZA WARTOŚĆ DLA KLIENTÓW
MARCELO CATALA – WIĘKSZA WARTOŚĆ DLA KLIENTÓW
0

MARCELO CATALA – WIĘKSZA WARTOŚĆ DLA KLIENTÓW

0

Warunkiem koniecznym dla budowania lepszej przyszłości jest to, aby domy, w których jutro będziemy mieszkali, oraz nowoczesne drogi, z których będziemy korzystać, powstawały przy zachowaniu najwyższych standardów.

z Marcelo Catala, Prezesem Zarządu CEMEX Polska rozmawia Grzegorz Przepiórka

Grzegorz Przepiórka: Mieć wizję firmy to jeden z nieodzownych warunków długiego i sensownego funkcjonowania na rynku. Jakie wyobrażenia wyznaczają działania w przypadku CEMEX?
Marcelo Catala: Wizją CEMEX jest budowanie lepszej przyszłości dla naszego kraju poprzez oferowanie większej wartości naszym klientom. Codziennie angażujemy się w jej realizowanie – zapewniamy najwyższe standardy BHP, traktujemy naszych klientów jako partnerów, oferujemy im dopasowane, innowacyjne produkty o najwyższej jakości, a także dbamy o nasze społeczności lokalne dzięki naszemu zrównoważonemu i etycznemu podejściu do prowadzonej lokalnie działalności naszych zakładów i mocnemu zaangażowaniu we współpracę z lokalnymi społecznościami.

G.P.: To bardzo pojemna wizja. Jak rozłożone są w niej poszczególne akcenty?
M.C.: Naszym głównym priorytetem w CEMEX jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, partnerów oraz każdej osoby korzystającej z dostarczanych przez nas rozwiązań. W CEMEX jesteśmy dumni z tego, że rok 2015 był kolejnym, w którym ponownie osiągnęliśmy nasz cel – ZERO wypadków przy pracy. Przez cały ubiegły rok wszyscy nasi pracownicy każdego dnia bezpiecznie wracali do domów. Rok 2016 również rozpoczął się dla nas bezpiecznie. Starania firmy zostały docenione lokalnie i globalnie. Firma otrzymała nagrody w tym obszarze, między innymi Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy oraz Globalną Nagrodę CEMEX– za swoje ponadprzeciętne zaangażowanie w BHP.

G.P.: Jak widziałby Pan dalsze zaangażowanie CEMEX, ale i branży, w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa?
M.C.: CEMEX zobowiązuje się kontynuować wysiłki i inwestycje w celu zapewnienia najwyższych standardów BHP, prowadząc dalszą ścisłą współpracę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, jako najbardziej renomowaną instytucją w tej dziedzinie w Polsce. Kiedy mamy do czynienia z życiem naszych klientów, podwykonawców i pracowników, musimy wszyscy mieć ZEROWĄ tolerancję dla niebezpiecznego chodzenia na skróty. Dlatego udane budowanie bezpieczniejszej przyszłości wymaga wspólnego wysiłku: społeczeństwo nie będzie akceptowało niczego poniżej tych standardów. Przetargi publiczne powinny uwzględniać najbardziej restrykcyjne wymagania BHP jako warunek konieczny i preferować najbezpieczniejsze rozwiązania. Firmy budowlane powinny wybierać jako swoich partnerów tylko dostawców w pełni zaangażowanych w zapewnianie najwyższych standardów BHP w procesach i rozwiązaniach.

G.P.: Jakie miejsce w omawianej wizji zajmuje klient firmy CEMEX?
M.C.: W CEMEX zawsze stawiamy klientów w centrum wszystkich naszych wysiłków. Traktujemy ich jako partnerów i wspólnie z nimi tworzymy dopasowane propozycje wartości najlepiej odpowiadające ich potrzebom. Prowadzimy znaczące inwestycje w badania i rozwój, które pozwalają nam efektywnie dostarczać naszym klientom w Polsce najbardziej innowacyjne rozwiązania wysokiej jakości, zapewniające sukces każdego z ich projektów – czy to betonowej autostrady, drogi lokalnej wybudowanej z betonu wałowanego, domu z betonu termoizolowanego, czy też wyszukanych realizacji architektonicznych wykorzystujących beton – aby tworzyć większą wartość dla nich i dla CEMEX. Chcemy być dla naszych klientów partnerem biznesowym pierwszego wyboru, poprzez zapewnianie sukcesu każdego z ich projektów, w których uczestniczymy. Wykorzystujemy w tym dążeniu naszą rozległą obecność w całej Polsce oraz wiedzę popartą latami krajowych i międzynarodowych doświadczeń naszego zespołu ekspertów.

G.P.: Kolejna okazja do bardziej aktywnego wykazania się przed klientami chyba przed nami. Jak Pan ocenia perspektywy?
M.C.: Nie oczekuję jeszcze gwałtownego przyspieszenia budownictwa w roku 2016, ale można przewidywać, że rozpoczęty pozytywny trend wzrostowy potrwa kilka następnych lat, napędzany bardzo potrzebnymi inwestycjami w infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe. Następne lata będą stanowiły wyjątkową okazję do budowania lepszej przyszłości dla naszego kraju. Trzeba jednak podkreślić, że tak jak strategicznie powinno myśleć się o BHP, tak należy też mieć przygotowaną koncepcję, która pomoże nam budować nowoczesne domy i drogi. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby były one budowane z użyciem rozwiązań o jak najwyższej jakości. Na przykład wybierając do budowy naszych przyszłych dróg technologię opartą na betonie, zapewnimy to, że będą one bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone przy jednoczesnym umożliwianiu lepszego wykorzystania ograniczonych dostępnych środków dzięki niższej cenie. Koszt budowy dróg betonowych jest o ~30% niższy niż w przypadku innych wariantów na etapie budowy i nawet o ~50% niższy w całym cyklu życia drogi, z uwagi na dłuższą trwałość i mniejsze potrzeby w zakresie utrzymania. Kategoria najniższej ceny jest słusznie ograniczana przez ostatnie działania legislacyjne, co stanowi kolejny doskonały przykład postępu w kierunku opartego na wartości podejścia do budowania przyszłości. W najbliższym czasie naprawdę spodziewam się większej orientacji na wartość i jakość w naszym kraju.

G.P.: Jak na realizację zamierzeń producentów wpływa rynek?
M.C.: Niestety aktualne, niezwykle niskie ceny materiałów budowlanych w Polsce (np. ceny cementu zaliczane są do najniższych cen w Unii Europejskiej) powstrzymują wielu, szczególnie renomowanych producentów od dalszego wprowadzania innowacji, gdyż rynek oparty na niskich cenach nie jest gotowy docenić wartości zainwestowanej w innowacyjny produkt. Jednocześnie tak niskie ceny przyczyniają się do nieuczciwej konkurencji. Niektórzy nieuczciwi producenci, chcąc niską ceną zdobyć klienta, obniżają drastycznie jakość produktów, nie spełniając wymagań w zakresie norm jakościowych lub sprzedają część produktów w szarej strefie, unikając podatku VAT. Są to tendencje, którym trzeba zapobiegać, gdyż naprawdę zagrażają one uczciwym producentom, szerzej – rozwojowi polskiego przemysłu, a pośrednio – rozwojowi społeczności lokalnych, które korzystają z obecności lokalnego przemysłu, m.in. dzięki miejscom pracy i podatkom. Wspomniane działania hamują tym samym rozwój całego kraju.

G.P.: Pomimo trudnych warunków CEMEX aktywnie inwestuje w zrównoważony rozwój. Na jakie efekty warto szczególnie zwrócić uwagę?
M.C.: CEMEX Polska nieustannie inwestuje, aby podnieść jakość swoich procesów i oferować klientom bardziej zrównoważone rozwiązania – np. wspierając procesy certyfikacji LEED i BREEAM. Z dumą dostrzegamy, że wiele lat znaczących inwestycji w modernizowanie naszych zakładów i rozwój talentów sprawiły, że w naszej globalnej organizacji CEMEX w Polsce staje się częstym punktem odniesienia na przykład w obszarze stosowania paliw alternatywnych. Cementownia Chełm dzięki zaawansowanej i innowacyjnej technologii pokrywa ponad 80% zapotrzebowania na energię do produkcji paliwami alternatywnymi. Jest to doskonały przykład innowacji z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, która umożliwia firmie CEMEX pomaganie społecznościom, w których prowadzimy działalność, w zajmowaniu się problemami w zakresie gospodarki odpadami z punktu widzenia ochrony środowiska.

G.P.: Skoro mówimy o inwestycjach – czy CEMEX zamierza w najbliższym czasie zwiększyć swoje moce produkcyjne?
M.C.: Patrząc w przyszłość, spodziewam się zamiast inwestycji w nowe moce produkcyjne, z których duża część w produkcji cementu jest wciąż niewykorzystana i wystarczy na zaspokojenie przyszłego zwiększonego popytu, raczej kontynuacji zaangażowania CEMEX w inwestowanie w Polsce – w naszych ludzi, w nasze zakłady i nasze rozwiązania – tak aby stać się światowym punktem odniesienia w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży.

G.P.: Plany ambitne. Z jakimi ograniczeniami może spotkać się CEMEX na drodze do ich realizacji?
M.C.: Musimy uznać fakt, że poziom inwestycji wspierających zrównoważony rozwój jest bardzo znaczący. Nie będą one ekonomicznie uzasadnione, jeśli zakłady znajdujące się w Polsce staną w obliczu nierównej konkurencji ze strony krajów Europy Wschodniej nienależących do Unii Europejskiej, które nie muszą przestrzegać coraz bardziej rygorystycznych przepisów unijnych dotyczących jakości i ochrony środowiska, szczególnie w zakresie emisji CO2 i NOx. Ochrona polskich branż cementu, kruszyw i betonu – reprezentujących ponad 1% polskiego PKB i zatrudniających ponad 25 tysięcy osób – przy jednoczesnym promowaniu dalszych inwestycji w bardziej zielone technologie w Polsce będzie wymagała zdecydowanego stanowiska ze strony polskich władz. Z jednej strony należy uznać, że poniesione duże nakłady inwestycyjne, niezbędne do spełniania coraz ostrzejszych wymagań w zakresie ochrony środowiska, nałożone na polskich producentów materiałów budowlanych, będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w cenach produkowanych lokalnie materiałów. Z drugiej strony należy proaktywnie zapobiegać narażeniu polskiego przemysłu cementowego na zjawisko carbon leakage (tj. wyprowadzania lokalnego przemysłu do krajów sąsiednich, leżących poza granicami Unii Europejskiej, zwolnionych z najwyższych wymogów unijnych w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju) przez regulacje EU ETS dotyczące ograniczenia emisji gazów.

G.P.: Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o kwestie społeczne, stanowiące istotny element w wizji kierowanej przez Pana firmy. Czy społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana przez CEMEX jest dostrzegana?
M.C.: Tak. Podam dwa przykłady. Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska, obejmujący między innymi aktywne zaangażowanie Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość we wspieranie licznych społeczności lokalnych, na rzecz których CEMEX prowadzi działalność w całej Polsce, został uznany za najlepszy raport społeczny w Polsce w 2015 r. Ponadto etyczne podejście CEMEX Polska do prowadzenia swojej działalności zostało ostatnio wyróżnione – drugi rok z rzędu – prestiżową nagrodą „Etyczna Firma”, przyznawaną przez Puls Biznesu/PwC. W CEMEX Polska wszyscy jesteśmy bardzo dumni z tych wyróżnień, które doceniają sposób prowadzenia naszej działalności w poszanowaniu naszych wartości. Podkreślają one tym samym, że nie tylko to, CO robimy, lecz także to, JAK to robimy, wyróżnia nas w naszym codziennym dążeniu do budowania lepszej przyszłości dla Polski.

G.P.: Dziękuję za rozmowę.

open