Home Bez kategorii KONFERENCJA „BEZPIECZNA EWAKUACJA”
KONFERENCJA „BEZPIECZNA EWAKUACJA”
0

KONFERENCJA „BEZPIECZNA EWAKUACJA”

0

SMAY zaprasza na międzynarodową konferencję badawczą, która odbędzie się 2 czerwca 2016 roku w Centrum Targowo- Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Konferencja pt. „Bezpieczna ewakuacja” ma na celu omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, oraz ocenę efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie. Jednocześnie po raz pierwszy w Polsce uczestnicy konferencji będą mogli na żywo obserwować wybuch i rozwój pożaru w budynku oraz akcję gaśniczą jednostek straży pożarnej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowiec oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Patronat medialny objął miesięcznik „Builder”.

Konferencja jest częścią wielomiesięcznego projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez instytucje naukowe i badawcze oraz firmy z sektora prywatnego. W ramach programu analizowana będzie skuteczność zastosowanych systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych i spełnianie warunków do bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku wystąpienia pożaru.

W trakcie konferencji w dziewięciopiętrowym budynku wybuchnie prawdziwy pożar, a uczestnicy konferencji będą mogli na żywo oglądać jego rozwój i przebieg akcji gaśniczej kilku jednostek straży pożarnej. Dzięki systemowi kamer i czujników zlokalizowanych wewnątrz budynku będzie można z bardzo bliska zobaczyć, jak pali się mieszkanie, a dym rozprzestrzenia się po budynku.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:
Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
Wpływ czynników klimatycznych na skuteczność działania systemów zapobiegania przed zadymieniem.
Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

W Polsce nie są prowadzone badania skuteczności systemów oddymiania klatek schodowych, szczególnie w warunkach rzeczywistych pożarów. Większość standardów projektowych opartych jest na wiedzy zapożyczonej z innych krajów. Zagadnienie oddymiania jest poruszane jedynie w analizach teoretycznych, wykorzystujących symulacje komputerowe oraz próby dymowe. Brak jest jednak danych na temat funkcjonowania systemów oddymiania podczas rzeczywistych pożarów. Badania są wyjątkowe, gdyż pozwalają na realną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów oddymiania klatek schodowych w polskich warunkach klimatycznych. Badania pozwolą również na porównanie skuteczności funkcjonowania oddymiania grawitacyjnego z zastosowaniem zarówno nawiewu kompensacyjnego w postaci otworów jak i nawiewu mechanicznego – mówi Jarosław Wiche, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny firmy SMAY.

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Szczególnie zapraszamy rzeczoznawców pożarowych i projektantów systemów wentylacyjnych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków mieszkalnych, instalatorów, dystrybutorów i producentów urządzeń przeciwpożarowych, jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytucji miejskich, samorządów lokalnych, media branżowe i ogólnopolskie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.bezpiecznaewakuacja.pl.
Rejestracja potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZATORZY: SMAY Sp. z o.o. – jedna z czołowych firm na rynku w zakresie wentylacji pożarowej, odpowiedzialna za możliwie najbardziej realistyczne odzwierciedlenie warunków panujących w trakcie pożaru, oraz EXPO SILESIA – Nowoczesne Centrum Targowo-Konferencyjne na terenie województwa śląskiego.

ZESPÓŁ BADAWCZY, złożony z ekspertów, m.in. przedstawicieli jednostek naukowych zainteresowanych tematyką pożarową. Do tej grupy należą: dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska), st. kpt. mgr inż. Marcin Cisek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), dr inż. Grzegorz Sztarbała z firmy ARDOR oraz Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu.

open