Home Z STARE KATEGORIE Nauka KOMFORT AKUSTYCZNY
0

KOMFORT AKUSTYCZNY

0

Z doświadczeń Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej wynika, że wraz ze zwiększającą się w ostatnich latach liczbą mieszkańców budynków wielorodzinnych zwiększa się jednocześnie liczba skarg mieszkańców na niedostatek izolacyjności akustycznej w nowym budownictwie mieszkalnym. 

Wymagania ludzi w stosunku do komfortu akustycznego w miejscu zamieszkania są bardzo zróżnicowane. Zależą one od bardzo wielu czynników, wśród których można wymienić zarówno względy kulturowe jak też poziom zaspokojenia w danym państwie potrzeb mieszkalnych oraz możliwości ekonomiczne państwa i społeczeństwa. W odniesieniu do budynków mieszkalnych pojęcie „zadowalające warunki akustyczne” musi uwzględniać konieczność zapewnienia poczucia intymności, spokoju i bezpieczeństwa. Dbałość o odpowiedni komfort mieszkań eliminuje przyczyny powstawania coraz częściej występujących konfliktów międzyludzkich, spowodowanych występowaniem różnego typu hałasów przenikających z mieszkań sąsiednich lub pomieszczeń ogólnego użytkowania.

Wpływ hałasu potwierdzony badaniami
Negatywny wpływ hałasu występującego w miejscu zamieszkania na zdrowie i samopoczucie człowieka został udowodniony wieloma badaniami. Na podstawie wyników badań ankietowych i sanitarnych, przeprowadzonych przez WHO w latach 2002-2003 szacuje się, że zagrożenie hałasem w miejscu zamieszkania powodującym niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia dotyczy ponad 50 mln ludzi w Europie. Hałas może być dokuczliwy, uciążliwy i szkodliwy dla zdrowia, już obecnie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń. Zależnie od miejsca występowania, charakteru źródła i poziomu dźwięku hałas może powodować różne uciążliwości. Hałas o nadmiernym poziomie zakłóca sen i utrudnia zaśnięcie. Hałasy sąsiedzkie naruszają intymność i poczucie prywatności w mieszkaniu, a długotrwała ekspozycja na hałas może powodować rozregulowanie systemu fizjologicznego. Lista negatywnych skutków oddziaływania hałasu jest bardzo długa.

CZYTAJ DALEJ >>

open