1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. NOWE KONCEPCJE. CZĘŚĆ 2
0

NOWE KONCEPCJE. CZĘŚĆ 2

0

Aktualne trendy w ochronie budowli przed wilgocią gruntową. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim przeprowadzono badania większości metod i środków iniekcyjnych stosowanych w budownictwie europejskim do odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych. Określono techniczne czynniki ryzyka wpływające na obniżenie skuteczności iniektów opierających się na mechanizmie zmniejszającym kapilar oraz hydrofobizacji. Na podstawie uzyskanych doświadczeń opracowano własne metody. 

Doświadczenia zebrane przez kilkanaście lat praktycznego stosowania metody parafinowej, w tym również podczas powtórnego zabezpieczania budynków, w których wykonywano pierwotnie iniekcje z zastosowaniem mało skutecznych krzemianów, dały asumpt do zajęcia się również przyczynami takiego stanu.

Nowe kierunki badań własnych
Wyniki wieloletnich badań we wspomnianym zakresie umożliwiły ustalenie obszernej listy czynników ryzyka w dotychczas stosowanych rozwiązaniach oraz opracowanie własnej koncepcji zastosowania nowej formuły preparatu organiczno-krzemowego. Nową technologię, opracowaną wspólnie z kontrahentem zagranicznym, nazwano „DPC injection O.K.” Wykorzystano w niej łączone mechanizmy działania krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych, polegające na połączeniu efektu uszczelniania z hydrofobizacją. Jej skuteczność jest jednak obwarowana koniecznością wyeliminowania wszelkich dotychczas rozpoznanych mankamentów.
Blokada przeciwwilgociowa spełni swoje zadanie jedynie wówczas, gdy żel krzemionkowy uszczelni kapilary tak, że powstaną warunki do uaktywnienia hydrofobowych właściwości metylokrzemianu potasu. Należy zatem uwzględnić, że w przypadku utrzymywania się wysokiego poziomu zawilgocenia muru w strefie blokady, na przykład na skutek infiltracji wód gruntowych, czas powstania efektu hydrofobowego może znacznie się wydłużyć lub efekt nie wystąpi wcale. W Laboratorium Ochrony Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową UWM prowadzono badania nad określeniem różnych uwarunkowań inicjowania efektu hydrofobowego, zarówno na powierzchni, jak i we wnętrzu kapilarno-porowatej struktury muru. Poszukiwano sposobów wyeliminowania ewentualnych zagrożeń.

CZYTAJ DALEJ >>