1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. GORĄCE DACHY, CIEPŁE ŚCIANY
GORĄCE DACHY, CIEPŁE ŚCIANY
0

GORĄCE DACHY, CIEPŁE ŚCIANY

0

W niniejszym artykule przedstawione zostały przykłady badań termowizyjnych wybranych przegród budowlanych oraz dyskusja o uzyskanych wynikach pomiarów.

Pomiary termowizyjne wspomagają przeprowadzenie oceny stanu ochrony cieplnej budynków. Po wykonaniu kilkunastu tysięcy termogramów budynków o zróżnicowanych standardach energetycznych należy stwierdzić, że w wielu przypadkach występują wady w zakresie termoizolacji przegród zewnętrznych. Nieprawidłowości związane z zagadnieniami stanu ochrony cieplnej budynków mogą mieć zróżnicowane pochodzenie.

Błędy projektowe
Realizacja obiektu budowlanego poprzedzona jest szeregiem działań wstępnych, na etapie planowania inwestycji budowlanej. Jednym z nich jest przygotowanie dokumentacji projektowej.
Błędy mające swoje podłoże w nieprawidłowo wykonanych projektach budowlanych lub wykonawczych dotyczą, w większości przypadków, zarówno części opisowych (opisy techniczne), jak i obliczeniowych oraz rysunkowych. Mogą być one związane z niewystarczającymi opisami technicznymi, niewykonanymi lub błędnymi obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi oraz błędami rysunkowymi. Wadą projektową jest także brak opracowania koniecznych detali projektowych. Błędy rysunkowe, w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej, mogą wystąpić przede wszystkim na rzutach, przekrojach oraz detalach projektowych. W wielu przypadkach dotyczą one niewłaściwego rozwiązania zabezpieczeń cieplnych mostków termicznych oraz poprawnego wydzielenia termicznego stref ogrzewanych od stref nieogrzewanych lub od środowiska zewnętrznego.

CZYTAJ DALEJ >>