1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE DZIAŁANIA
  4. 4 CZERWCA ZORGANIZOWALIŚMY WYKŁAD BRANŻOWY WSPÓLNIE Z GRUPĄ NDI
4 CZERWCA ZORGANIZOWALIŚMY WYKŁAD BRANŻOWY WSPÓLNIE Z GRUPĄ NDI
0

4 CZERWCA ZORGANIZOWALIŚMY WYKŁAD BRANŻOWY WSPÓLNIE Z GRUPĄ NDI

0

Narzędzia cyfrowej rewolucji w budownictwie: BIM i Power BI jako klucz do sukcesu – pod takim hasłem zorganizowaliśmy wykład branżowy dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, w ramach programu Builder for the Young Engineers.

Wykład poprowadził mgr inż. Marcin Majta, BIM Manager w Grupie NDI.
Podczas wykładu prowadzący skupił się na roli nowoczesnych technologii cyfrowych w budownictwie, z naciskiem na wykorzystanie BIM i Power BI jako kluczowych narzędzi, które znacznie ułatwiają prace przy projekcie budowy Uniwersytetu Papieskiego.

  1. Jak BIM został wdrożony w projekcie,
  2. Czym jest Power BI i jak może być używany w budownictwie,
  3. Analiza danych w czasie rzeczywistym, monitorowanie postępów – model 3D w Power BI – konkretne przypadki wykorzystania,
  4. Jak te dwa narzędzia współpracują, aby dostarczyć bardziej dokładne i aktualne informacje,
  5. Potencjalne innowacje i ich wpływ na przyszłe projekty budowlane w oparciu o BIM i Power BI. 

Mgr inż. Marcin Majta
BIM Manager w Grupa NDI, doświadczenie w generalnym wykonawstwie przy realizacji projektów kubaturowych, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej sanitarnej bez ograniczeń. Współautor podręcznika do ćwiczeń z BIM pt. „BIM w architekturze – koordynacja branż”, absolwent Politechniki Krakowskiej

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

Certyfikaty potwierdzające obecność są już dostępne do pobrania na platformie b4f.buildercorp.pl, w zakładce „Moje certyfikaty”.