1. Home
 2. YOUNG ARCHITECTS
 3. YA RYNEK
 4. 7 czerwca, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności.
7 czerwca, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności.
0

7 czerwca, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności.

0

Czyste mikrobiologicznie posadzki żywiczne Flowfresh jako wsparcie codziennych procesów czyszczenia w zakładach spożywczych.

Materiały wykończeniowe stosowane w zakładach branży spożywczej mają duży wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej w nich żywności. Bezspoinowe posadzki żywiczne z grupy Flowfresh z dodatkiem Polygiene® pozwalają zachować wysoki poziom higieny, m.in. dzięki temu, że zapobiegają wytwarzaniu się filmu biologicznego i namnażaniu bakterii na ich powierzchni. Jednocześnie, aby skutecznie spełniały swoją rolę, powinny być optymalnie dobrane do specyficznych warunków użytkowych oraz obciążeń mechanicznych.

Piotr Jakóbczak, dyrektor sprzedaży Flowcrete & Vandex w firmie Tremco CPG Poland, która jest wiodącym producentem i dostawcą materiałów oraz technologii do wykonywania posadzek żywicznych, przedstawia najważniejsze cechy specjalistycznych systemów posadzkowych, dzięki którym stanowią one uzupełnienie reżimów higienicznych stosowanych przy produkcji żywności.

1. Łatwe utrzymanie w czystości

   W branży spożywczej najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny. Zastosowanie bezspoinowych posadzek żywicznych pozwala uzyskać powierzchnię łatwą do zmywania i utrzymywania w czystości. Brak podziałów posadzki, takich jak np. fugi,  ogranicza do minimum liczbę miejsc, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia i rozwijać bakterie. Dotyczy to także zintegrowanych z systemem posadzkowym cokołów przyściennych.

   2. Wysoki standard higieniczny dzięki rozwiązaniom czystym mikrobiologicznie

   Do stref o najwyższych wymaganiach czystości przeznaczone są innowacyjne rozwiązania Flowfresh, czyste mikrobiologicznie posadzki poliuretanowo-cementowe. Zawierają one dodatek Polygiene® na bazie jonów srebra, który redukuje ilość mikrobów na powierzchni posadzki nawet o 99,9%. Dodatek rozłożony jest równomiernie w przekroju posadzki, dlatego mimo upływu czasu i stopniowego zużywania warstwy wierzchniej technologia dezynfekcyjna oparta na cechach srebra jest cały czas aktywna.

   Właściwości antybakteryjne systemów posadzkowych Flowfresh zostały zbadane zgodnie ze standardem ISO 22196 oraz japońskim standardem JIS Z 2801. O wysokim profilu higienicznym tych posadzek świadczy m.in. certyfikat HACCP International, który stanowi potwierdzenie, że spełniają one najwyższe światowe standardy higieny w przemyśle spożywczym.

   3. Odporność chemiczna na typowe dla produkcji żywności substancje i metody czyszczenia

   Stały kontakt z dużymi ilościami substancji występujących powszechnie w zakładach spożywczych, takimi jak np. tłuszcze czy cukry, może mieć niszczący wpływ na posadzkę niedostosowaną do tego typu warunków. Należy przy tym pamiętać o tym, że wszelkie ubytki, spękania czy uszkodzenia podłoża stanowią miejsca gromadzenia zabrudzeń i namnażania drobnoustrojów. Z tego powodu w pomieszczeniach związanych z produkcją żywności warto stosować systemy posadzkowe, które charakteryzuje wysoka odporność chemiczna, zarówno na substancje organiczne, jak i środki czyszczące stosowane w ramach standardów utrzymania higieny – w przypadku wątpliwości należy wykonać testy.

   4. Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury

   W zależności od charakteru działalności i rodzaju pomieszczeń posadzki w zakładach produkujących żywność i napoje powinny być odporne na szeroki zakres temperatur (niskie np. w mroźni i chłodni, wysokie np. w strefach obróbki termicznej). Wytrzymałość na gwałtowne zmiany warunków w otoczeniu, m.in. podczas czyszczenia pomieszczeń ciepłą wodą lub parą wodną pod ciśnieniem, a także przy otwieraniu drzwi od mroźni lub pieców, jest niezbędna ze względu na ryzyko uszkodzeń posadzek. Posadzki poliuretanowo-cementowe Flowfresh, przy odpowiednio dobranej grubości systemu, mają znaczny zakres odporności termicznej.

   5. Odpowiednia do warunków użytkowania wytrzymałość mechaniczna

   W przypadku zakładów działających na dużą skalę stosowane w nich posadzki powinny być odporne na intensywne obciążenia mechaniczne związane z miejscowym załadunkiem towarów, intensywnym ruchem wózków transportowych, a także z ruchem pieszym. Do najbardziej wytrzymałych należą systemy posadzkowe na bazie żywic poliuretanowych oraz kruszywa i cementu. Wyróżnia je znaczna odporność na ścieranie (np. wynik < 2000 mg w Teście Tabera, przy zastosowaniu twardego koła H22 o wadze 1000 g przy 1000 cykli, zgodnie z normą PN-EN ISO 5470–1).

   6. Połączenie posadzki z systemem odwodnienia

   Dla właściwego odprowadzania nieczystości i wody w procesie produkcyjnym, w czasie użytkowania lub czyszczenia posadzki, kluczowy jest prawidłowo zaprojektowany i wykonany system odwodnienia. Spadki w kierunku odpływów punktowych lub liniowych powinny być ukształtowane w betonowym podłożu, a posadzki żywiczne jako powłoki wierzchnie ułatwiają spływ płynów do punktów odbioru. Ponadto wszelkie połączenia, np. z metalowymi ramkami elementów odwodnienia, zabezpiecza się przed przeciekaniem wody pod posadzkę poprzez wykonanie dylatacji i wypełnienie ich elastycznym kitem, np. Flowflex HM lub odpornym na temperaturę Quick Joint.

   7. Systemowe cokoły na styku posadzki ze ścianą

   Dla zachowania najwyższego poziomu higieny szczególne znaczenie ma zabezpieczenie styku posadzki ze ścianą. Jest to newralgiczne miejsce, w którym potencjalnie mogą zbierać się zabrudzenia, a równocześnie jest trudne do umycia. Z tego powodu wszędzie tam, gdzie stosowane jest mycie maszynowe, wykonuje się wyoblone cokoły systemowe z masy żywicznej, zintegrowane z posadzką. Sposób wykonania cokołu powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji projektowej, w szczególności, gdy możliwe są wzajemne drgania czy przemieszczenia ściany i posadzki. W miejscach narażonych na pęknięcia stosuje się dylatacje lub uszczelnienia narożników wypełnione wspomnianą wcześniej masą elastyczną Flowflex HM.

   Czyste mikrobiologicznie posadzki żywiczne stanowią ważny element systemu utrzymania higieny w przemyśle spożywczym. Aby skutecznie pełniły swoją funkcję, powinny być dostosowane do poszczególnych stref i panujących w nich warunków. Przy przygotowywaniu specyfikacji projektowej warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tej dziedzinie, którzy na bazie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują odpowiednie materiały i technologie.