Home RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA KRAKOWSKA
I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA KRAKOWSKA
0

I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA KRAKOWSKA

0

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej na pierwszym miejscu w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. Inż. arch., prof. PK
MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK
Dziekan Wydziału Architektury
Politechnika Krakowska

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzi studia inżynierskie i magisterskie, kształcąc architektów i architektów krajobrazu w języku polskim i angielskim. Wydział oferuje swoim studentom możliwość osiągnięcia najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i kreatywności w kształtowaniu przestrzeni. Wspierając szeroki rozwój studentów, popieramy wszelkie inicjatywy, w których mogą oni podnosić swoje kwalifikacje. Jednym z ważnych dla wydziału i dla studentów jest coroczny Dzień Młodego Architekta na Politechnice Krakowskiej. Wydarzenie to doskonale wpisuje się w wielokierunkową współpracę prowadzoną przez nasz Wydział z instytucjami zewnętrznymi oraz uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Obejmuje ona wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, organizację warsztatów projektowych, spotkań o charakterze seminaryjnym, wystaw i konferencji. Studenci mogą uczestniczyć w wymianach międzyuczelnianych w ramach Programów: Erasmus, CEEPUS, Tennessee oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej posiada akredytacje Royal Institute of British Architects (RIBA), Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek studiów architektura krajobrazu jest akredytowany przez European Federation for Landscape Architecture (EFLA). Wysoką jakość potwierdza wyróżnienie Certyfikatem Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznane kierunkowi architektura prowadzonemu na naszym Wydziale Celem szkoły jest również wspieranie rozwoju kadry naukowej. Wciąż poszukujemy nowych form badań naukowych w architekturze i urbanistyce, które mogłyby silniej angażować praktyków, mających największy potencjał rozwoju tego pola eksperckiego. W dyscyplinie architektura i urbanistyka Politechnika Krakowska posiada najwyższą kategorię jakości działalności naukowej A+.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023

open